Protocol sanitari de prevenció

La cursa complirà amb totes les mesures preventives contra el contagi per la covid-19.

En els calaixos de sortida es mantindrà la distancia de 1,5m entre corredors, l’aforament màxim serà de 375 persones per a cada sortida.

Les infraestructures hauran estat desinfectades abans de la celebració de la prova.

El personal d’organització haurà estat prèviament format i informat de les mesures preventives.

Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició dels participants.

La mascareta serà d’ús obligatòri abans de la sortida de la cursa i a l’arribada.

L’organització les repartirà entre els participants a l’arribada, per a la sortida l’hauran de portar.

Un cop donada la sortida, queda prohibit llençar la mascareta al terra, tant al principi com al llarg del recorregut. El corredor/a l’haurà de conservar i a l’arribada la dipositarà en contenidors adequats i li serà substituïda per una de nova.

El personal de l’organització vetllarà en tot moment per evitar aglomeració i concentració massiva de gent, controlaran els aforaments i l’acompliment de les normes per parts dels participants.