Barcelona Cultura

El circuit cultural als barris de tots els districtes de Barcelona. Entrada gratuïta

Propera temporada tardor 2024

Temporada I: Poblenou

'Encreuaments'
Sant Martí
9 mesos: octubre 2017 - juny 2018
#ARTiPARTpoblenou

Partenaires: Sala Beckett i Fundació Joia. 

Artistes acompanyants: Lali Álvarez i Jorge-Yamam Serrano. 

Artistes emergents: Participants de les diferents entitats implicades, veïns i veïnes del barri

Col·laboradors: Can Felipa, La Escocesa, Hangar,  Els Malnascuts i Districte de Sant Martí.

Des de la Sala Beckett vam proposar un laboratori de creació dramatúrgica i escènica amb persones usuàries de la Fundació Joia, creadors vinculats a Can Felipa, Hangar, L’Escocesa i la Sala Beckett, i també d’altres persones o col·lectius del barri interessats en el projecte.

Aquest partenariat va proposar un treball de recerca a partir del concepte dels encreuaments, i per tant, dels punts de trobada. Persones de diferents àmbits socials i culturals es van trobar per buscar els punts en comú emprant diferents disciplines artístiques: escèniques, audiovisuals i plàstiques. 

A més, aquesta experiència comunitària també volia ajudar a esborrar estigmes, trencar prejudicis, donar veu a qui sovint no en té, i posar l’art al servei de la societat.

La creació escènica final es va presentar a la Sala Beckett els dies 15 a 17 de juny de 2018.

Més informació:  artipart@bcn.cat

 

 

 

Compartir

Altres projectes: