Activitats

LA TRAMA 

La Trama és un programa de mediació artística a cura de Transductores. La iniciativa posa en diàleg les exposicions i les activitats de Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona amb les comunitats educatives, els col·lectius i les entitats dels barris del seu voltant, i amb les xarxes de la ciutat que hi estan connectades. Ho fa a través de tres línies de recerca i creació, en les quals s’articulen diferents accions i processos que exploren els drets culturals de les comunitats que s’hi vinculen.


El cub blanc, en entredit
Accions i processos per assajar altres maneres d’estar en un centre d’art i de compartir una exposició. Les propostes repensen el cànon artístic i obren vincles amb el context. També s’experimenten diferents perspectives crítiques envers la jerarquia i els valors als quals va associada la institució artística, prenent com a punt de partida la programació mateixa de Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona.
 
Colar-se al Centre d’Art
Accions i processos per abordar les preguntes i interessos dels barris i col·lectius pròxims al Centre d’Art, a través de metodologies artístiques. Aquesta línia de treball fa parlar de tu a tu les recerques i propostes estètiques d’aquests col·lectius amb les de la programació del centre, com una forma d’interpel·lació mútua i intercanvi.
 
Narratives situades
Accions i processos amb què explorar possibles relats sobre Fabra i Coats i els objectes que l’habiten. Les iniciatives artístiques que es proposen són experimentals i situades, s’apropen al Centre d’Art pensant-lo més enllà de la idea de contenidor cultural, des de les mirades i les memòries que el conformen en el seu dia a dia. ​

​​

Anteriors