L’adquisició de patrimoni assoleix xifres de rècord

El programa de compres patrimonials dut a terme durant el 2021, en què es van efectuar 78 operacions de compravenda per un valor de més de 108 milions d’euros, supera les expectatives de compra estimades a principis de l’any passat, que eren de 104 milions.

20/03/2022 10:13 h

Ajuntament de Barcelona

Les 78 operacions corresponen a 55 locals comercials, 13 finques, algunes de tan singulars com El Molino o la seu de l’Editorial Gustavo Gili, i 13 edificis sencers, amb un total de 369 habitatges. La suma de locals comercials, finques i edificis sencers és de 81, i el diferencial es deu al fet que en una de les operacions es van adquirir quatre edificis.

En el balanç del programa que ha fet la Direcció de Patrimoni també es destaca que s’han prioritzat tres polítiques públiques concretes:

  • L’increment del parc públic d’habitatge, amb quatre objectius: generar habitatge assequible repartit per la ciutat, millorar l’estat d’habitatges i finques, lluitar contra la gentrificació i accelerar el ritme d’ampliació del parc assequible. S’ha fet servir el sistema de tempteig, per la qual cosa el preu de compra final ha acabat sent més baix que el de les altres línies, concretament un 28% menys.
  • L’activació econòmica. S’han adquirit locals en planta baixa per reactivar el comerç de proximitat, així com naus industrials per impulsar l’economia circular i sostenible i accelerar el procés de transformació digital i transició energètica de petites i mitjanes empreses industrials.
  • La recuperació d’actius immobiliaris d’especial interès i rellevància cultural, històrica o social, ja sigui com a futurs equipaments o com a espais per a diferents serveis municipals. També és la política amb un percentatge més alt d’execució, un 122%.

Adquisicions repartides per la ciutat

Una de les premisses del programa havia de ser també dissenyar paràmetres i criteris de compra que evitessin la concentració de les adquisicions en una zona o territori concret de la ciutat, un fet que s’ha aconseguit, com demostra l’anàlisi de la distribució per polítiques i districtes.

Pel que fa al parc públic d’habitatge, la meitat de les adquisicions i de la inversió correspon a l’Eixample. Pel que fa a l’activació econòmica, el nombre més alt d’adquisicions ha estat a les Corts, si bé la inversió més important ha estat a Ciutat Vella i a Sant Andreu, ja que l’adquisició de naus industrials s’ha concentrat a la zona del Besòs. Finalment, la inversió més elevada pel que fa a la recuperació d’actius immobiliaris d’especial interès correspon a Ciutat Vella i a l’Eixample.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia