Una estratègia per impulsar la reputació i el posicionament internacional de la ciutat

La mesura de govern de l’estratègia internacional de la promoció econòmica de Barcelona aposta també per promoure els sectors econòmics estratègics per captar inversions, millorar la connectivitat intercontinental aèria i atraure el talent internacional.

18/03/2022 13:06 h

Ajuntament de Barcelona

Amb un pressupost total de 7,5 milions d’euros, la mesura s’emmarca en el full de ruta del Barcelona Green Deal i recull valors com la sostenibilitat ambiental, la inclu­sió, la justícia social, la diversificació productiva i la competitivitat. El Green Deal és l’agenda econòmica per a la ciutat amb l’horitzó del 2030 que identifica els sectors prioritaris per assolir un nou model de ciutat més competitiu, sostenible i equitatiu.

Sis línies d’actuació i moltes iniciatives en marxa o previstes

El pla es desglossa en sis línies d’actuació:

  • La reputació, el posicionament global i la marca. Es realitzaran campanyes publicitàries i de posicionament internacional. Entre d’altres mesures, es crearà una plataforma web i hi haurà una instal·lació itinerant interactiva que es portarà a les principals destinacions globals. També es crearan eines analítiques per mesurar, analitzar i gestionar la marca.
  • Promoció i diplomàcia econòmica per a la captació d’inversions. Es facilitarà l’atracció de congressos i fires i la implantació d’activitats econòmiques i s’impulsarà l’atracció de talent internacional. També s’organitzaran missions de caràcter econòmic empresarial i accions de promoció exterior en mercats prioritaris, per donar suport a les empreses locals en el procés d’internacionalització.
  • Connectivitat aèria intercontinental. El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries desplegarà un nou pla estratègic basat en recuperar la connectivitat d’alt impacte, amb unes tretze destinacions a centres clau de l’Amèrica del Nord i del Sud, l’Àsia, el Pròxim Orient i l’Àfrica i s’enfocarà a recuperar la connectivitat anterior a la pandèmia.
  •  Promoció econòmica internacional sectorial. L’agenda de promoció econòmica internacional s’enfoca a sectors estratègics, com ara el tecnològic i digital, en què s’inclou la continuïtat del Mobile World Congress més enllà del 2024, el de projectes urbans, la logística, l’activitat científica i la innovació i les indústries creatives i el disseny.
  • El talent internacional. L’arribada de persones amb altes capacitats, formació i habilitats i l’escassetat de persones amb determinats perfils es potencia amb diverses iniciatives: el cercle 360º, que recull l’atracció, l’acollida, la dinamització i la fidelització del talent estranger; la Barcelona Digital Talent, que promou el talent digital; l’International Welcome Desk, amb tot de recursos d’acollida, i el Barcelona International Community Day, un espai que reuneix l’ecosistema expatriat de la ciutat.
  • Gestió de projectes d’impacte internacional i d’inversió estrangera. Per tal que la ciutat continuï mantenint el seu atractiu per a la inversió estrangera, s’ha impulsat l’agència publicoprivada Barcelona & Partners i la col·laboració amb Barcelona Regional, amb grans projectes com la reindustrialització del Besòs i la Zona Franca. Una altra nova eina serà l’Oficina 22@, que integra les capacitats municipals en matèria urbanística i de promoció econòmica d’aquesta zona.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia