Il·lustració © Riki Blanco
Cap a un nou model alimentariUna alimentació per a una bona vida

El sistema alimentari actual —la nostra manera de produir, transformar, distribuir, vendre, consumir aliments i gestionar-ne els residus— crea malalties, desigualtat i pobresa, i degrada...

Il·lustració © Riki Blanco
Cap a un nou model alimentariUn planeta, una salut. Connectats per la biodiversitat

L’emergència sanitària del coronavirus ens ha fet veure que la salut del planeta i la nostra són inseparables. Hem de desglobalitzar el sistema alimentari perquè ens està conduint al...

Il·lustració © Nicolás Aznárez
Urban violenceChanges and trends in the perception of security

Conflict is inherent to life in society, and the pursuit of security in coexistence is a universal need. Zero risk is impossible. The causes of conflict evolve and, with them, so do the...

Il·lustració © Nicolás Aznárez
Urban violenceViolence, amidst noise and silence

We cannot discuss the violence of young people without considering the position or the discourses on the basis of which they have previously felt violated. Violence can constitute the...

Il·lustració © Nicolás Aznárez
Violències urbanesCanvis i tendències en la percepció de la seguretat

El conflicte és inherent a la vida social, i la recerca de seguretat en la convivència, una necessitat universal. El que preocupava a l’àrea metropolitana de Barcelona als anys vuitanta...

Il·lustració © Nicolás Aznárez
Violències urbanesViolències, entre el soroll i el silenci

No podem parlar de la violència dels joves sense tenir en compte la posició o els discursos des dels quals s’han sentit violentats prèviament. Les violències poden ser el símptoma social...

Il·lustració © Nicolás Aznárez
Violències urbanesLa nova violència social

Les ciències socials solen relacionar la violència que s’expressa al carrer amb una organització, un moviment social o una ideologia. Les noves formes de protesta són més difícils de...

Il·lustració © Maria Corte
Los futuros del trabajoHíbrido, flexible y distribuido: el espacio del futuro

Los espacios de trabajo se están transformando de manera acelerada debido a la pandemia. Ya nadie duda de que el coronavirus ha sido un agente de cambio que ha generado un nuevo...

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis