Activitats públiques 2008

Presentem aquí la relació de totes les activitats públiques organitzades pel Museu d’Història de Barcelona durant l’any 2008.

 

El Quixot i Barcelona

L'any 2005 es va celebrar el IV Centenari de la publicació de la primera part d'El Quixot, una de les obres mestres de la literatura universal. La ciutat de Barcelona té un paper cabdal en la novel·la.
 

Toros: imatge i culte a la Mediterrània Antiga

Tercera exposició del cicle Mediterraneum, que tenia com a objectiu promoure una reflexio sobre la Mediterrània com a marc històric i espai de contacte cultural en el que s'han succeït civilitacions i cultures en constant interacció.
 

Un mar de lleis. De Jaume I a Lepant

Exposició organitzada per l'IEMed (Institut Europeu de la Mediterràia) que tindrà lloc a al Capella de Santa Àgata del 5 de desembre al 15 de febrer de 2009