Biblioteca

La biblioteca, adreçada a estudiosos i investigadors de la cultura barcelonina però també a tota la ciutadania interessada en la ciutat, està especialitzada enla història iel patrimoni urbà de Barcelona des dels seus orígens fins a la contemporaneïtat amb atenció preferent a les fonts documentals de la seva cultura material.