Com ho fem al centre: eliminar les tovalloletes a les escoles bressol

..
03/11/2023 - 13:29 h - Educació i estudis Ajuntament de Barcelona

Aquest mes inaugurem aquesta nova secció del butlletí, on us mostrarem les experiències de centres de la xarxa entorn d’una temàtica concreta. En aquesta ocasió, parlarem de l’eliminació de les tovalloletes a les escoles bressol i les alternatives que en podeu fer servir.

D’on va sorgir la iniciativa d’eliminar les tovalloletes humides a la vostra escola?

EMB Valldaura: ja feia temps que buscàvem una alternativa a les tovalloletes humides que utilitzàvem quan canviàvem bolquers. Volíem alguna cosa que fos menys contaminant per al planeta i més saludable per als infants.

A principi del curs 2018-2019 vam començar la recerca i, comentant-ho amb unes famílies de França i Argentina, ens van parlar de l’oli calcari, molt utilitzat en aquests països.

EMB Guinardó: la iniciativa sorgeix en una reunió de claustre en la que vam abordar temes d’organització interna del dia a dia. Aquesta proposta és fruit del consens de l’equip educatiu i respon a la necessitat detectada per part de les tutores de grup de l’ús excessiu de materials no degradables i força contaminants en la cura i higiene íntima dels infants, com són les tovalloletes humides, les bosses de plàstic i les esponges sabonoses.

Quant fa que les heu eliminades?

EBM Valldaura: el 2018-2019 vam fer una prova pilot amb un grup de nadons, però el curs 2020-21 va ser quan vam estendre el projecte a tota l’escola.

EMB Guinardó: el curs 2020-2021.

Quina és l’alternativa? què feu servir? Quins beneficis aporta?

EMB Valldaura: fem servir gases de cotó amb un liniment d’oli calcari, que és un ingredient d’origen natural.

Actualment, hi ha diferents marques que fabriquen aquest producte i té grans avantatges: per als infants ofereix una bona neteja i protecció de la pell, però també és bo per al planeta, perquè, a diferència de les tovalloletes, no crea residus químics i de difícil descomposició. A més a més, també redueix la despesa econòmica de les famílies.

EMB Guinardó: l’alternativa que fem servir és l’ús de manyoples de roba (cotó o rus) en els moments d’higiene dels infants. Aquesta mesura ha aportat diferents beneficis: per una banda, incorporar una pràctica educativa que respon a la necessitat d’assolir, com escola, una mirada sostenible i curosa amb el medi ambient; així com, comptar amb la col·laboració de la comunitat educativa (famílies i la resta de personal d’escola) en aquesta iniciativa.

Quina ha estat la resposta de la comunitat educativa: els mateixos infants, les educadores i les famílies?

EMB Valldaura: les educadores han acceptat la proposta perquè han vist que funciona i que, al contrari del que podria semblar, no implica cap esforç extra.

Al principi, només una família s’hi va oposar , però ara a totes els hi agrada. També cal dir que, ja en el moment de fer la matrícula, expliquem a les mares i pares el nostre projecte de no utilitzar tovalloletes.

Les famílies no han de preocupar-se de comprar res, només posen els diners i qui s’encarrega de comprar el material és la delegada de cada grup.

També hem aconseguit que algunes famílies també utilitzin aquesta alternativa a casa. Altres, han pres consciència dels residus que genera l’ús de les tovalloletes i fan servir aigua i sabó amb manyoples de roba.

EMB Guinardó: un benefici important ha estat la resposta de la comunitat educativa. En aquest sentit, en els inicis la proposta va suposar un canvi rellevant en la rutina diària, en el moment de la higiene infantil, i com tot canvi, va caldre un temps de familiarització amb la nova manera de fer escola.

Com engrescaríeu altres escoles a emprendre el repte d’eliminar les tovalloletes humides del seu dia a dia?

EMB Valldaura: nosaltres, sempre que podem, expliquem la nostra experiència i animem que s’eliminin les tovalloletes. De fet, des del grup motor de Bressols pel Clima estem treballant actualment aquest tema. L’objectiu és arribar al punt que cap escola utilitzi les tovalloletes humides.

EMB Guinardó: en el fet que aquest repte reverteix directament en la millora del nostre entorn en termes de sostenibilitat. És la nostra aportació, el nostre gra de sorra, com escola i també com col·lectiu educatiu.

Dueu a terme alguna altra iniciativa per a la prevenció de residus a l’escola? Ens en podeu explicar alguns exemples?

EMB Valldaura: tenim moltes iniciatives, com ara substituir les bosses de plàstic on es posa la roba bruta o mullada dels infants, per bosses personals de tela impermeable. Quan fem celebracions amb les famílies, no utilitzem plats i gots d’un sol ús.

També usem materials reciclats per jugar. Per exemple, fulles de col per jugar a la cuineta, peles de les mandarines i taronges per fer jocs sensorials, o reutilitzar els envasos dels iogurts per jugar al sorral.

Els troncs de les podes del jardí també es converteixen en seients o elements de joc… aprofitem tota mena de materials.

EMB Guinardó: sí, concretament, la retirada progressiva de les esponges sabonoses com material d’ús comú de la higiene diària dels infants i la incorporació de les bosses de roba impermeables (en substitució de les bosses comunes de plàstic) per dipositar el material diari brut dels infants.