L’entrevista: Escola Sopeña

..
25/05/2023 - 08:32 h - Educació i estudis Ajuntament de Barcelona

“Un objectiu molt important de l’escola és formar ciutadania compromesa amb la construcció d’una societat més equitativa on tothom tingui les mateixes oportunitats per desenvolupar el seu potencial”, Alicia Ramírez, Joan Barceló i Maria Lluïsa Torrellardona, docents de l’Equip de Projectes i APS de l’Escola Sopeña. 

Com treballeu la sostenibilitat al vostre centre?

Cada any programem els projectes fixos, alguns dels quals són transversals per a tot el curs i, a més, en busquem d’altres perquè cada un dels cursos tingui almenys una experiència APS.  Dintre aquests APS, podem col·laborar puntualment amb algunes organitzacions/institucions que ens conviden al llarg del curs.

Les institucions amb les quals solem treballar al centre se situen a l’entorn més proper (al mateix barri) fet que ens permet fer xarxa i conscienciar-nos de la realitat de l’entorn on ens trobem.

Com us organitzeu? De quina forma impliqueu l’alumnat de forma activa en aquest àmbit?

El personal del centre es troba organitzat segons una iniciativa dintre del Pla Estratègic que té un seguiment d’objectius al llarg de tot el curs amb avaluacions trimestrals. La implicació de l’alumnat en el camp dels APS és bidireccional. Així doncs, en alguns casos es el professorat (equip APS, tutors, etc.) qui fa la proposta de participació en algun projecte i, en d’altres, és el mateix alumnat qui ens fa arribar al professorat de l’escola un projecte o servei amb el qual participar (p.e.: Tapones para Nacho).

A més a més, alguns dels projectes que realitzem són curriculars o es troben integrats dins algunes matèries per aconseguir que siguin significatius per l’alumnat.

Creieu que la implicació i conscienciació de l’alumnat ha incrementat durant aquests últims anys?

A l’últim any (2021-22) vàrem aconseguir que prop del 80% dels cursos de l’escola participessin en almenys un projecte o servei durant el curs. Des del centre apostem per, any rere any, fomentar i involucrar l’alumnat en aquest tipus d’activitats. Això es demostra amb el fet que els APS estan integrats en les programacions i en el Pla Estratègic.

La conscienciació de l’alumnat, malgrat que és difícil a causa de la seva curta estada al centre (els cursos post obligatoris són d’un o dos anys) ajuden a tenir una millor predisposició i participació en aquest tipus d’activitats.

Quins objectius us marqueu per treballar la sostenibilitat al centre?

La sostenibilitat al centre es treballa des de l’horitzó dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que formen part dels objectius de la titularitat. A escala de centre posem en pràctica campanyes transversals per fomentar la reutilització de materials, la reducció i el correcte reciclatge i l’estalvi energètic… A més, també es realitzarà algun APS específic que lidera un curs en particular. La temàtica variarà en funció del curs i l’any (alimentació sostenible, reutilització del tèxtil, etc.).

Com encareu el triennal 2022-25?

Ens hem proposat treballar els ODS de manera més explícita i extensiva (que cada curs tingui el seu APS particular relacionat amb un o varis dels ODS). De moment, hem aconseguit que diferents cursos tinguin APS sobre aquesta temàtica però no tots. Per tant, el nostre principal objectiu és millorar en aquest aspecte.

Aquest tercer trimestre part del vostre alumnat ha participat en el projecte Renova Escolar. En què consisteix? Quina implicació heu tingut per part de l’alumnat? 

El Renova consisteix a organitzar un mercat d’intercanvi de productes tèxtils obert a tota la comunitat educativa i l’entorn proper. L’objectiu del projecte és donar nova vida a productes que, tot i estar en bon estat, no tenen un ús freqüent. Aquesta activitat ens permet conscienciar a la comunitat educativa sobre la possibilitat de donar un segon ús als productes tèxtils en desús, així com donar a conèixer circuits poc habituals que se’n poden derivar (productes de segona mà, donacions, intercanvis, etc.).

La resposta per part de l’escola ha estat molt positiva, ja que vàrem aconseguir aproximadament 200 peces de roba, de les quals una part d’aquesta ha estat intercanviada pels participants mentre que la resta anirà destinada a una ONG del barri “Gra de Blat”.  L’alumnat de 4t ESO està molt satisfet amb l’experiència i té moltes ganes d’entregar la roba a la organització per tal de conèixer el seu funcionament.

Sabem que la producció de roba crea desigualtats socials, males condicions laborals a més d’un alt consum de recursos naturals (energia, material, etc.). Per tot plegat, considerem que el Renova permet conscienciar a la comunitat educativa tant en l’àmbit social com en l’àmbit ecològic.

El Renova complementa un altre projecte d’aquest any de recollida de roba per a una ONG del barri que treballa amb persones en risc d’exclusió liderat pels grups de Documentació Sanitària.

De quina forma involucreu el barri i l’entorn més proper al centre?

Un dels objectius que tenim al centre és fer xarxa amb institucions o organitzacions del nostre entorn proper. Aquestes entitats externes ens permeten establir col·laboracions o bé poder fer-hi algunes activitats públiques.  Alguns dels exemples d’entitats que hem treballat en els últims anys són el Mercat de Sants, Gra de Blat, BST, Arrels, etc.

Fa deu anys que formeu part d‘Escoles + Sostenibles. Com valoreu la vostra trajectòria? Què us aporta, com a centre educatiu, formar-ne part?

Amb el curs actual portem ja deu anys inscrits a Escoles + Sostenibles. Valorem molt positivament la trajectòria realitzada, ja que ha permès a la comunitat educativa conscienciar-nos i involucrar-nos en obtenir un món més sostenible i més just amb una major eficiència energètica i distribució equitativa de recursos. Aquesta eficiència la podem observar en diferents accions com ús d’energies no renovables, rebutjos generats, creació d’espais verds al centre, etc.. Tot plegat ens permet tenir un compromís del valor ecològic i de gestió com a escola.

Per altra banda, un objectiu molt important de l’escola es formar ciutadania compromesa amb la construcció d’una societat més equitativa on tothom tingui les mateixes oportunitats per desenvolupar el seu potencial.

Finalment, aquests deu anys que portem a Escoles + Sostenibles, valorem molt positivament la possibilitat de fer xarxa amb altres escoles, organitzacions, persones, etc.

Quines dificultats trobeu com a centre a l’hora d’estendre la cultura de la sostenibilitat?

En els últims anys ens hem proposat inculcar a la nostra comunitat educativa la importància de tenir un centre (i un entorn) sostenible. Tot i aquesta voluntat, ens hem topat amb algunes dificultats com la diversitat de procedència de l’alumnat, la qual es deriva en uns hàbits i costums molt diferents i no sempre del tot sostenibles. A més, tot i que intentem millorar en aquest aspecte, en algunes ocasions ens és complicat donar continuïtat al correcte ús de materials, control de despesa energètica i aigua, etc.

Amb l’objectiu de mantenir aquesta regulació del consum de material i energia, per exemple, aquest any hem hagut de prescindir de l’ampliació del jardí vertical i de l’hort alineant-nos amb la política del municipi de reduir el consum d’aigua.

Per tot plegat, tot i la iniciativa de l’escola d’apostar per una metodologia sostenible, molts són els factors que ens limiten o dificulten aquesta estratègia.

Mirant al futur a mitjà termini, quines línies estratègiques guiaran l’acció del vostre centre vers la sostenibilitat? 

Una estratègia que ens marquem a l’escola és fomentar la participació en aquest tipus de projectes. Aquesta participació no la veiem simplement en l’àmbit de realització d’activitats sinó també de la part de proposar, de presa de decisions, gestió i avaluació dels projectes, etc. Per tot plegat, creiem que augmentant aquesta implicació de la comunitat educativa permetrà aconseguir millors resultats en els diferents APS i un major arrelament d’aquesta metodologia  a l’escola.

Les formacions realitzades ens han donat eines per millorar la participació i, a més, en l’àmbit organitzatiu del centre, amb les pautes de treball comú, hem generat un equip que promou propostes per ampliar els àmbits en què la comunitat educativa pugui participar.

En resum, el nostre centre apostem per activitats transversals entre tot l’alumnat i tenim sempre les portes obertes a col·laborar amb qualsevol entitat, sigui en l’àmbit que sigui, perquè pensem que el treball en xarxa enriqueix a la comunitat i obre moltes portes pel futur.