Els Reptes de ciutat, una de les grans línies del Compromís 2024-2034

..
15/05/2024 - 11:13 h - Medi ambient i sostenibilitat Ajuntament de Barcelona

Barcelona impulsa els Reptes de ciutat. Reptes centrats en temàtiques d’especial rellevància, que diferents agents afrontem amb un mateix objectiu comú per tal d’aconseguir un impacte significatiu en la sostenibilitat i l’acció climàtica de la ciutat. Els reptes prioritaris per treballar en el període 2024-2026 són la descarbonització i l’estalvi d’aigua. Ja us hi podeu sumar!

Amb el Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible 2024-2034, la Xarxa Barcelona + Sostenible s’enfoca a una acció més col·laborativa a través de la crida a la participació en els Reptes col·lectius. Reptes centrats en temes d’especial rellevància, que diferents agents afrontem amb un mateix objectiu comú per tal d’aconseguir un impacte significatiu a la ciutat, cadascú des del seu camp d’actuació i esfera d’influència.

Els dos primers Reptes que s’han llançat fan referència a la descarbonització i l’estalvi d’aigua.

Descarbonitzem-nos

Reduïm les emissions de gasos amb efecte hivernacle1 un 80% el 2030 a raó d’un 15% anual (o equivalent) d’acord amb el Compromís assumit per Barcelona com a membre de la Missió Europea “100 ciutats intel·ligents i climàticament neutres el 2030”, formalitzat i validat per la Comissió Europea en l’Acord Climàtic de Ciutat.

 “Estalviem aigua

Fem una millor gestió de l’aigua, fomentant-ne l’estalvi. Pel context de sequera que es pot cronificar en el marc de l’emergència climàtica, ens proposem arribar als 90 litres per habitant i dia en consum domèstic d’aigua potable en situació de normalitat, a un estalvi del 15% en usos comercials i industrials i del 10% en usos municipals.

La suma de les accions complementàries i col·laboratives vers un mateix objectiu és la clau per afrontar els grans desafiaments de la ciutat. Sumem-nos-hi!

1El conjunt d’emissions que es consideren de cara al compromís són les que provenen del consum d’energia d’edificis i vehicles (electricitat, gas natural i altres combustibles), com a emissions d’abast 1 i abast 2.