Ja podeu consultar el retrat Barcelona City Dònut

..
04/07/2024 - 08:03 h - Medi ambient i sostenibilitat Ajuntament de Barcelona

El document presenta les investigacions quantitatives i qualitatives sobre com està treballant Barcelona respecte a aquest model econòmic i social, tal com fan altres ciutats europees capdavanteres, en la lluita contra la crisi climàtica i les desigualtats socials. 

La magnitud i la urgència de les crisis globals actuals fan essencial investigar sistemes econòmics nous adequats als reptes presents. L’Ajuntament de Barcelona està explorant l’economia del dònut, proposat per Kate Raworth, economista de la Universitat d’Oxford. 

La teoria del dònut afirma que l’economia es troba limitada per un sostre ecològic, marcat pels recursos disponibles i els temps de recuperació del planeta i, a uns mínims socials, marcats per les necessitats de les persones que l’habiten i de les quals n’està al servei. Per tant, cal un canvi cap a un model econòmic regeneratiu, pel que fa a l’ús de recursos, i distributiu en el repartiment de riquesa.   

La Declaració d’emergència climàtica de Barcelona ens esperona a canviar la forma com ens movem, com ens alimentem, com consumim, com eduquem, etc., i a passar d’un model econòmic basat en un creixement continu, amb un consum cada vegada més gran de recursos naturals, i que ha multiplicat les desigualtats a un altre que respecti els límits ecològics del planeta i garanteixi una vida digna per a tothom. El model d’economia del dònut dona resposta al canvi necessari al qual ens compromet aquesta declaració. 

Per tal d’avaluar el rendiment social i ambiental de la nostra ciutat i visualitzar el progrés en aquestes àrees, el Doughnut Economis Action Lab (DEAL), en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, ha aplicat l’economia del dònut fent un retrat que combina la perspectiva social i l’ecològica, amb la perspectiva local i la global. 

El retrat del Dònut de Barcelona inclou 150 indicadors (quantitatius) i percepcions comunitàries (qualitatives) sobre la ciutat i ha permès identificar deu reptes principals, com ara l’emergència climàtica, la pèrdua de biodiversitat, els models d’alimentació i consum, l’accés a l’habitatge, la mobilitat sostenible, el model energètic i la cultura dels límits, i assentar les bases per al nou Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible 2024-2034.

El retrat del Dònut de Barcelona i el resultat de tot el procés es pot consultar en aquest enllaç: Informe “Barcelona City Dònut”