La Conferència del Decenni de l’Oceà reuneix governs,  comunitat científica i parts interessades d’àmbit internacional 

..
09/05/2024 - 11:59 h - Medi ambient i sostenibilitat Ajuntament de Barcelona

Prop de 1.500 persones de tot el món van participar a Barcelona en els diferents esdeveniments i conferències, en què es van acordar les prioritats de futur i es van assolir diferents compromisos entre les diverses organitzacions i plataformes ciutadanes assistents. 

Del 8 al 12 d’abril, Barcelona va acollir, amb nombrosos esdeveniments al seu voltant, la Conferència UNESCO del Decenni de l’Oceà (OD). Centrada en el lema “La ciència que necessitem per a l’oceà que volem”, aquesta conferència va reunir la comunitat oceànica mundial per celebrar, fer balanç del progrés i establir prioritats conjuntes per al futur.   

La Conferència ha tingut lloc en un moment únic en el panorama mundial de la governança oceànica amb la recent aparició de l’Acord en virtut de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar sobre la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica marina d’àrees més enllà de la jurisdicció nacional (Acord BBNJ), el Marc Mundial de Biodiversitat de Kunming-Montreal, la formalització del Diàleg Oceà-Clima en la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, i la negociació en curs del Tractat de Plàstics. També ha reconegut el potencial del Decenni de l’Oceà per aportar ciència i coneixements essencials per donar suport a la implementació d’aquests instruments.  

El resultat de la trobada ha estat la Declaració de Barcelona, un document que reclama que s’ajuntin esforços a escala planetària per definir com s’han de gestionar els oceans en el futur. Així mateix, demana augmentar les inversions en ciència marítima per dissenyar les polítiques globals que s’hi apliquen i per garantir la sostenibilitat de les activitats humanes als oceans. Per últim, la Declaració inclou una tercera reclamació general: que s’aprofitin totes les oportunitats per visibilitzar i difondre les conclusions que vagin sortint de la feina dels participants en la Dècada del Decenni de l’Oceà 2021-2030.  

Durant la Conferència també es van fer una sèrie d’anuncis i es van assumir uns compromisos importants que representen un primer pas substancial per assolir les prioritats anteriors, incloent-hi:  

  • El compromís de l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona per desenvolupar un Centre Col·laboratiu de la Dècada (DCC) centrat en l’economia oceànica sostenible 
  • El llançament de nous programes sobre planificació oceànica sostenible i gestió sostenible dels oceans a l’Àfrica.  
  • El llançament de l’aplicatiu anomenat Ocean Matcher Tool per millorar les oportunitats de finançament filantròpic a les accions de la Dècada.  
  • La presentació de noves oportunitats de finançament per a Àfrica a través del Fòrum Belmont i SIDS a través de l’Institut Marí d’Irlanda.  
  • La proposta de creació de la Plataforma de ciutats amb l’oceà per millorar l’ús de la ciència per a la política i la presa de decisions per part de les ciutats costaneres, inclosa l’oferta del municipi de Qingdao per acollir la primera conferència de ciutats costaneres de la dècada oceànica el 2025.  

Durant aquest esdeveniment, més de 1.000 persones van visitar lInstitut de Ciències del Mar, que va acollir 18 dels més de 120 actes paral·lels a la Conferència. L’objectiu d’aquests actes era crear una nova base per enfortir la gestió sostenible dels oceans i impulsar la innovació basada en la ciència, de l’àmbit global al local, sense deixar ningú enrere 

Altres activitats paral·leles que es van celebrar al voltant de la conferència van ser la jornada sobre els reptes del Decenni dels Oceans: una visió des de Catalunya i Barcelona (8 d’abril, ICM-CSIC); i “Educació Blava en acció” (9 d’abril, Centre de la Platja), una experiència interactiva i immersiva amb nens i nenes, mestres i professionals del mar en què es van descobrir projectes inspiradors d’educació marina. Podeu consultar totes les activitats que es van fer en aquest enllaç  

La feina per impulsar la mirada blava no acaba amb aquest esdeveniment: el pròxim 8 de juny se celebra a Barcelona el Dia Mundial dels Mars i l’Oceà amb una acció de conscienciació i recollida de residus amb entitats i persones voluntàries a les platges de la ciutat, entre altres activitats.  

Centre de la Platja: l’espai municipal d’educació ambiental i d’informació del litoral    

En aquest context, el Centre de la Platja esdevé una peça clau en la connexió entre la ciutadania i el mar, on es creen sinergies per promoure una Barcelona més blava.  

Aquest equipament d’educació ambiental es va posar en funcionament el juny del 2006 i té una oferta que va des d’exposicions, tallers, rutes, contes, visites, espectacles, tertúlies i jocs, fins al servei d’informació i consultes sobre el litoral, préstec gratuït de jocs per a la sorra, entre altres.  

> Més informació: Centre de la Platja