Home / Accessibilitat

A la web de de l’Ajuntament de Barcelona ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarri/

s’han considerat les següents mesures  per permetre als usuaris i usuàries accedir a tots els continguts i funcionalitat amb més facilitat:

  • Multinavegador: Les pàgines tenen una correcta visualització en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).
  • Navegació coherent: S'assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d'usuari gratificant a tots els usuaris.
  • Les llistes estan marcades correctament
  • Títols de página accessibles 
  • Llenguatge: El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al que va adreçat el contingut.

El desenvolupament de la web ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarri/ l’Ajuntament  de Barcelona s’ha basat en la consideració de les Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell Doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diferents navegadors  la trobareu a la web http://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca.

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les  diverses barreres d'accessibilitat que actualment manquen per resoldre en aquest lloc web.

Barcelona, novembre del 2016

Segueix-nos a les xarxes

Casal de Barri Espai 210

Sagrada Família | Adreça: C/ Padilla, 210 | Tlf: 930153733