Home / El Casal

El Casal de Barri Espai 210 és un equipament de proximitat amb intencionalitat comunitària que fomenta la creació de projectes, participació i activitats des del diàleg amb l’entorn  i el treball en xarxa amb les entitats i persones del barri per tal de donar resposta a les necessitats i demandes socials de manera participativa i inclusiva.

És un equipament nascut de la lluita del teixit associatiu del barri per poder gaudir d’un punt de trobada i així fomentar el treball en xarxa entre les diverses entitats, equipaments públics de l’entorn i els veïns i veïnes, oferint espais i activitats en què es fomenti l’intercanvi, la creació i el voluntariat, donant resposta a les necessitats i les demandes del veïnat del barri, de manera participativa i inclusiva.

El Casal de Barri Espai 210 vol ser un instrument per impulsar la transformació social de les persones i la comunitat, promovent la ciutadania activa, la col·laboració, el diàleg i la solidaritat. Tot es construeix a partir d’iniciatives i activitats culturals, artístiques, educatives, solidàries, saludables, d’interrelació entre les entitats i de col·laboració entre el diferents equipaments, actors socials i culturals.

 

Objectius i valors

Els objectius que inspiren l'acció del Casal de Barri Espai 210 consisteixen en:

 • Informar al barri de les diverses activitats i serveis que s’ofereixen tant al barri com al districte i a la ciutat.
 • Promoure la xarxa associativa per crear sinergies que reforcin els canvis cap a una societat igualitària, diversa i solidària.
 • Afavorir un lloc de creació, participació ciutadana, formació, solidaritat, de diàleg (intergeneracional, intercultural, etc.) i cohesió social.
 • Donar resposta a les necessitats i les demandes dels veïns i les veïnes del barri, de manera inclusiva i participativa. 
 • Aconseguir ser un punt de trobada i de referència de l’activitat veïnal i comunitària, com a instrument bàsic de la vida associativa del barri en un marc de convivència, respecte i acollida.
 • Impulsar la creació de noves entitats a partir del nostre acompanyament i orientació.
 • Donar suport a les iniciatives i accions que promoguin les entitats, així com al seu treball intern per tal que desenvolupin i consolidin la seva acció social.
 • Promoure el voluntariat i la participació a les activitats programades des de les entitats.
 • Fomentar una participació activa en la gestió i en la execució del projecte del casal de barri.
 • Complementar i donar suport als programes municipals de serveis a les persones, de promoció i participació en la relació amb el territori i el teixit social i associatiu.

Aquests objectius els duem a terme sempre en base als valors que incorporem transversalment en el nostre casal i a la cartera de serveis que oferim, els quals són:

 • Proximitat: Volem ser un referent com a equipament de proximitat, dins el barri, amb la gent del barri i per al barri.
 • Cooperació i Solidaritat: Volem actuar com a motor de la vida social i associativa des del valor de la solidaritat, la cooperació, el diàleg i el consens, per tal de produir un efecte multiplicador de les accions que es promouen i incidir positivament en les xarxes i grups.
 • Transformació social: Volem ser un casal de barri que evolucioni amb el barri i doni resposta a les inquietuds i les necessitats dels veïns i les veïnes. Volem ser un instrument perquè les estratègies comunitàries tinguin un impacte real en la millora del benestar de la comunitat.
 • Igualtat: Volem ser un equipament obert, que promou la inclusió i la integració dels veïns i les veïnes, que acull qualsevol persona que visqui al barri i que vulgui participar en el seu desenvolupament, sense diferències de gènere, d’edat, de procedència ni de cap mena.
 • Sostenibilitat: Volem ser un equipament referent en el respecte al medi ambient i la promoció d’aquesta sensibilitat a la ciutadania.
 • Transparència: Volem comunicar a la ciutadania, a la base d’entitats usuàries de l’equipament i a l’Administració Pública, els sistemes de gestió i participació de l’equipament, des del finançament fins als aspectes d’assignació i usos dels recursos que oferim.
 • Democràcia interna: Volem continuar regint-nos per un òrgan gestor obert a la participació de les entitats usuàries, millorant contínuament els mecanismes normatius del reglament intern per assegurar la participació interna de totes les entitats usuàries de l’equipament.

Segueix-nos a les xarxes

Casal de Barri Espai 210

Sagrada Família | Adreça: C/ Padilla, 210 | Tlf: 930153733