Home / Entitats i grups col·laboradors

Banc del Temps Sagrada Família

El BANC DEL TEMPS és el primer banc que funciona sense diners. En aquest Banc únicament es pot ingressar temps que es retira en el moment de ser utilitzat. Una persona diposita unes hores de temps oferint un servei que vol donar i, a canvi, pot demanar temps d’altres persones per resoldre necessitats diàries, rebre formació... No es tracta d’un projecte de voluntariat, ja que el servei que es realitza es remunera en hores. La unitat d’intercanvi en el Banc del Temps és l’hora, independentment del servei que s’ofereixi o es rebi. Com funciona? Totes les persones tenim coneixements, habilitats i serveis que oferir i demanar; per tant, cada persona ofereix allò que coneix o li agrada fer i, a canvi, pot demanar serveis d'altres socis i sòcies. Cada persona inscrita disposarà d'un llistat dels serveis que podrà sol·licitar i d'un talonari de temps que utilitzarà en cada moment que faci servir el seu temps a favor d'una altra persona.

Visita la página web

Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

L’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família és el lloc on es trobem tots aquells veïns i veïnes del nostre barri que, de manera desinteressada, volem promoure la convivència, la solidaritat, la cultura, el respecte, la diversitat, la pau i el diàleg com a mitjans per resoldre els conflictes. L’Associació va ser constituïda com entitat el 17 de juliol de 1970, com era l’època franquista, els papers oficials no van arribar fins a gairebé un any després. A l'AVVSF:

  • Defensem els drets socials de la ciutadania i debatem les qüestions que afecten el barri.
  • Som una entitat sense ànim de lucre formada íntegrament per veïns i veïnes que de manera voluntària contribueixen des de les seves possibilitats a fer que el nostre barri sigui cada dia millor.
  • L’Associació defensa els interessos generals del barri i la millora de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Treballem per la plena cohesió social i per la integració dels nouvinguts com a font de riquesa i diversitat.
  • Exercim el dret a la participació dels ciutadans en tots els assumptes que ens afecten i fem de canals participatius davant de la Generalitat i l’Administració Municipal.
  • Desenvolupem projectes i activitats en diferents àmbits (Serveis a les persones, Cultura, Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient i Organització i Comunicació).
Visitar la pàgina web
Associació Hèlia

Associació Hèlia

Hèlia és una associació sense ànim de lucre, formada per voluntàries i professionals que oferim suport a les dones afectades per la violència masclista, fins a aconseguir la plena reparació i recuperació del mal sofert, utilitzant la recerca contínua de les seves necessitats; treballant en xarxa i generant projectes d’intervenció i millora en l’àmbit de la violència masclista.
Realitzem acompanyaments presencials i emocionals a dones que viuen o han viscut processos de violència masclista, fins que aconsegueixen l’apoderament de la seva vida. Participem en projectes de cooperació internacional per tal de compartir experiències amb dones lluitant contra el patriarcat a altres àrees del món, per intercanviar experiències i enfortir el teixit social feminista arreu.

Vistar la pàgina web
El Guaret

El Guaret

El Guaret és un grup de consum ecològic ubicat al barri de la Sagrada Família. Actualment, El Guaret està format per 24 unitats familiars que procuren dur a terme un consum responsable a través del contacte directe amb els nostres proveïdors (de fruita, verdura, làctics, ous i carn entre d’altres) els quals no utilitzen cap tipus de producte químic per a la seva elaboració.

Vistar la pàgina web

Pla de Desenvolupament Comunitari Sagrada Família (PDC)

El Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) Sagrada Família és una xarxa de veïnes i veïns, entitats, associacions de comerciants, equipaments i serveis que treballem plegats per transformar i millorar la qualitat de vida del barri en diferents aspectes: salut, diversitat cultural, teixit social i igualtat de gènere entre d'altres.

Vistar la pàgina web

Fundació Aroa

Som una entitat sense ànim de lucre compromesa amb la salut biopsicosocial de les persones i els drets humans. A través de la promoció de la salut, la prevenció i l'atenció directa als trastorns psicosocials fomentem un enfocament de la salut, holístic i integratiu, oferint acompanyament en els moments de crisi i adversitat en la vida, associats als canvis vitals i /o a situacions de desigualtat o abús. Des del 2003, any de la nostra fundació, treballem amb la voluntat d'acompanyar el canvi de paradigma en salut, fomentant tècniques integratives d'autocura i gestió personal, que faciliten l'apoderament de les persones en la cura de la seva salut, com a protagonistes del seu procés de recuperació i millora, des de l'acció comunitària als barris i en xarxa amb els serveis públics i entitats socials.

Vistar la pàgina web
Associació Xarxa Dos Deu

Associació Xarxa Dos Deu

Som una associació sense ànim de lucre que ens vam constituir el 2013 per tal de poder gestionar l’Espai 210. Formen part de la nostra entitat l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família, l’Associació Hèlia i el Guaret. Des de l’any 2013 fins el 2016 s’ha anat consolidant el projecte inicial i hem anat aconseguint una millora dels recursos per poder acollir a les entitats i al veïnat del barri. Durant aquest període de temps hem fet créixer les activitats comunitàries, amb un estret lligam amb el Pla de Desenvolupament Comunitari, i d’altres activitats d’interès i obertes al barri com les activitats familiars o el Punt d’Informació al Voluntariat. Al 2017 l’Espai 210 va esdevenir un Casal de Barri amb un projecte que recull els valors i la missió inicial que ens impulsa a seguir millorant, els serveis que entenem que ha de desenvolupar l’equipament per tal d’ésser un espai obert i de proximitat on el teixit associatiu pugui enfortir-se i impulsar una programació que respongui a les necessitats de les veïnes i veïns del barri. Ara el Casal de Barri Espai 210 comença a ser un referent al barri junt amb la resta de teixit social, i dins la línia de construcció de la Xarxa de Casals de Barri de Barcelona. Volem implicar activament a les associacions i entitats del barri i que aquest equipament es consolidi com a punt de trobada que ajudi a millorar la participació i les condicions de vida de les persones que hi vivim.

 

Segueix-nos a les xarxes

Casal de Barri Espai 210

Sagrada Família | Adreça: C/ Padilla, 210 | Tlf: 930153733