Home / Transparència de l'Entitat

Des de l'Associació Xarxa Dos Deu, volem mantenir una política activa de transparència sobre les nostres activitats amb l’objectiu de donar resposta a les exigències d’informació de la ciutadania. Apostem per ser una entitat responsable, eficient i transparent en relació a la gestió econòmica i d'activitats.  En aquest apartat pots trobar la memòria del Casal per conèixer les nostres activitats i projectes anuals i veure l'imapcte resultant. També trobaràs el Codi Ètic, a partir del qual vehiculem i construïm les nosters iniciatives.  Compartim també el balanç de resultats i la nostra informació financera per ser coherents amb els valors constitutius de l'Espai 210. 

Segueix-nos a les xarxes

Casal de Barri Espai 210

Sagrada Família | Adreça: C/ Padilla, 210 | Tlf: 930153733