Barcelona impulsa la segona mesura del Pla de Drets Culturals per garantir el dret a la creació, l’experimentació, la recerca i la producció cultural

NOTÍCIES
Segona Mesura de Govern Pla Drets Culturals

“Cultura de base i sectors culturals: Dret a la creació, l’experimentació, la recerca i la producció cultural” és la segona mesura de les nou que inclou el Pla de Drets Culturals de Barcelona, que té com a objectiu situar els drets culturals a l’altura d’altres drets fonamentals.

 

Es tracta d’un recull de projectes i línies d’actuació que busquen acompanyar a totes les persones, empreses i entitats que desenvolupen una activitat creativa i cultural dins de la ciutat, millorant les condicions per realitzar el treball cultural i atenuant les dificultats estructurals i conjunturals del context socioeconòmic actual, donant suport als processos de creació, impulsant noves vies de relació entre agents i garantint l’accés a un ventall més ampli de ciutadania.  

 

Aquesta mesura vol posar especial atenció en el suport a totes aquelles empreses, entitats i col·lectius que formen la base del teixit cultural de la ciutat que constitueixen un espai ric i divers des d’on posar en comú necessitats i demandes. 

 

En aquest sentit, la mesura inclou la reformulació de les línies de subvenció i ajuts atorgades anualment per l’Ajuntament que, en gran part, busca adaptar-se a noves formes de classificació dels projectes, tant pel que fa a les disciplines, a les dimensions i als objectius que persegueixen. També inclou el desplegament d’un nou programa de beques per a la creació, que ajudarà els agents culturals a experimentar tant en formats com en continguts; així com la implementació de nous programes com els Baixos de Protecció Oficial Cultural, la celebració de la Biennal d’Art Manifesta, el desplegament de la  Moneda Cultural REC, l’impuls de l’Oficina Ciutadana de la Cultura, la creació de les Cases de la Cultura de Barcelonal’ampliació dels circuits d’exhibició municipal, entre d’altres accions.

 

Objectius

 

 • Oferir espais i recursos als creadors i les creadores per difondre i connectar el seu treball amb altres agents culturals i/o conciutadans.
 • Implementar programes per pal·liar la precarietat laboral de les persones treballadores de la cultura.
 • Establir nous mecanismes de suport a la creació, la producció i la distribució.
 • Dissenyar mecanismes per promoure un treball més concertat entre els actors del sector públic, de l’economia de mercat i de l’economia social i solidària.
 • Millorar els mecanismes de suport al sector cultural de la ciutat.
 • Promoure la mobilitat dels creadors i les creadores locals.
 • Millorar les condicions de contractació municipal amb criteris socials. 
 • Promoure la reflexió i el debat al voltant de les polítiques culturals.
 • Crear xarxes de col·laboració entre els agents culturals de la ciutat. 
 • Millorar i descentralitzar els circuits d’exhibició artística i cultural.
 • Garantir l’accés als recursos i a la participació cultural de les persones professionals de la cultura i del conjunt de la ciutadania. 

Quines accions es duran a terme?

 

 1. Beques Barcelona Crea. L’ICUB desplegarà un nou programa anual de beques per a la creació i la innovació en pràctiques culturals.
 2. Espai de coordinació i banc de recursos de la xarxa de Fàbriques de Creació. Un dels reptes pendents de la xarxa formada per 11 equipaments és assolir uns majors nivells de coordinació entre les diferents Fàbriques, compartint projectes i recursos per arribar a tot el teixit cultural i artístic de la ciutat i l’Àrea Metropolitana. Així doncs, aquesta línia d’acció vol concretar un sistema de coordinació que permeti avançar en aquesta direcció.
 3. Sistema municipal de residències de creació. El nou programa de Beques Barcelona Crea inclourà a partir de 2023 la selecció d’un projecte de cada categoria que, a més de rebre l’import de la beca, participarà en un programa de residències d’alguna de les Fàbriques de Creació de la ciutat.
 4. Reformulació de les subvencions i els ajuts existents. Els canvis en el teixit cultural i les demandes de modificacions i millores que els diferents sectors i agents fa temps que reclamen feien necessària la revisió de les bases, els models de convocatòries, les categoritzacions i els sistemes de sol·licitud i justificació. Aquesta reformulació es farà de forma progressiva.
 5. Clàusules socials en cultura. L’acció comprèn la creació d’un grup de treball format per personal municipal i professionals externs, amb l’objectiu d’establir una sèrie de clàusules socials adaptades als diferents tipus de serveis i activitats culturals que l’Institut de Cultura contracta en el marc dels seus programes.
 6. Baixos de Protecció Oficial Cultural. Té per objectiu revertir la tendència d’especulació immobiliària dels barris del Raval, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera mobilitzant locals buits, revertint el monocultiu econòmic i promovent econòmicament els barris i el seu veïnat. Els baixos s’oferiran a persones, entitats o empreses culturals per a la instal·lació de tallers, creació d’espais per al treball cultural, l’assaig o l’exhibició d’activitats artístiques a canvi d’un lloguer social per sota del preu de mercat.
 7. Oficina Ciutadana de la Cultura (OCCU). Ubicada als baixos del Palau de la Virreina, serà un espai de trobada, acompanyament i suport al teixit cultural.
 8. Espais de cultura viva. Permet als establiments que s’hi acullin un aforament variable a partir de la disposició de l’espai, en funció del tipus d’activitat que deriva de la seva programació. L’acció cerca ampliar el seu abast per garantir la seguretat legal dels establiments, que ja tenen una activitat cultural regular i, alhora, promoure’n la incorporació de nous.
 9. Consolidació i ampliació dels circuits d’exhibició municipals.
 10. Cases de Cultura de Barcelona. La Sala BAM (Barcelona Acció Musical), que estarà a l’actual Sala Barts, esdevindrà el node vertebrador del sector musical a la ciutat. La Casa de la Música comptarà amb altres equipaments de la ciutat com ara la Casa de l’Aiguaal districte de Nou Barris, que esdevindrà un espai per a l’assaig musical, i la Fabra i Coatsque complementarà la Casa de la Música amb espais i recursos. Pel que fa a El Molino, recentment adquirit, es transformarà en un centre de dinamització, formació i exhibició de les arts parateatrals i nous llenguatges escènics.
 11. Biennal d’Art Manifesta 2024. Suposarà l’oportunitat d’iniciar un procés de codisseny de continguts a partir d’un sistema de governança que reconegui i inclogui el teixit artístic de la ciutat i els grans equipaments. La celebració d’aquest esdeveniment tindrà un abast metropolità i de gran impacte en el teixit artístic de la ciutat.
 12. Implementació del REC Cultural. El Recurs Econòmic Ciutadà (REC), moneda per a la participació en activitats culturals de Barcelona, permetrà reforçar el vincle entre la ciutadania i els equipaments i espais culturals locals.
 13. Reformulació del Consell de Cultura. L’acció consistirà en la creació de grups de treball i comissions de seguiment amb l’objectiu d’incorporar als plenaris del Consell de la Cultura una sèrie de debats a l’entorn de temes d’interès, que afectin la política cultural de la ciutat. La nova estructura de funcionament del Consell permetrà també convidar ponents externs per aportar idees i debat als temes que es treballin i els resultats es presentaran al Ple per al seu debat.

 

Per dur a terme totes aquestes accions i garantir el dret a l’expressió i la creació artística, així com el de la promoció de la participació i el treball cultural digne, l’Ajuntament ha destinat més de 36 milions d’euros.

 

"Aquí es fa Cultura!", una campanya per donar a conèixer els drets de la ciutadania 

 

Coincidint amb la presentació d'aquesta segona mesura del Pla de Drets Culturals de Barcelona, s'ha posat en marxa la campanya de comunicació "Aquí es fa Cultura!" per donar a conèixer l'abast i el significat del concepte drets culturals i posar l’èmfasi en la reflexió respecte la importància de l’accés i la participació envers les pràctiques culturals. Els productes de comunicació que s’han generat volen arribar a tota la ciutadania, i posar el pes en la importància dels petits gestos quotidians que no s’identifiquem com a pràctiques culturals per redescobrir el paper benèfic, íntim i necessari que la cultura exerceix a la vida de les persones.

 

Diferents il·lustradors com ara Camille Vannier, Roberta Vázquez de Cabo, Marta Altieri, Juanjo Sáez, Néstor Fernández i Olga Capdevila han posat la seva creativitat per confeccionar un fanzine digital que recull en llenguatge planer i directe la importància, el sentit i la missió d’una ciutat com Barcelona que s’ha declarat ciutat de Drets Culturals. També s’ha creat un portal informatiu des d’on es pretén recollir i divulgar totes les accions que l’Ajuntament de Barcelona anirà implementant al llarg del desplegament del pla: www.barcelona.cat/aqui-es-fa-cultura/ca