El mapa del talent a Barcelona

El 59% del talent de la ciutat treballa en sectors estratègics com la indústria 4.0, la salut i la biotecnologia, les indústries creatives i l’economia digital. El mapa del talent de Barcelona, presentat en el marc de la tercera edició de les jornades econòmiques React, és una radiografia viva del comportament dels professionals més destacats a l’àrea metropolitana, d’acord amb les dades extretes de la xarxa professional LinkedIn.

30/03/2023 16:20 h

Daniel Guillen

La indústria 4.0 atrau un 16% de professionals, mentre que la salut i la biotecnologia i les indústries creatives empaten amb un 15%, seguides de l’economia digital, amb un 12%. Els sectors de l’economia digital (+18%), la salut i la biotecnologia (+8%) i l’economia per la sostenibilitat (+7%) són els que més van créixer durant el darrer any.

El 34% dels perfils tenen una formació empresarial i jurídica, i el 20,5%, científica i tècnica. Les disciplines digitals han representat el 17,9% del talent de la ciutat, cada vegada més a prop del percentatge de les titulacions de l’àmbit empresarial o jurídic (19,8%).

El mapa també constata que la ciutat és molt atractiva per a les persones vingudes d’altres llocs: Londres, París, Berlín i Milà són les principals proveïdores europees de talent a Barcelona, mentre que fora d’Europa destaquen Buenos Aires, Sao Paulo i San Francisco.

El mapa mostra un increment de la presència de dones en les formacions digitals, atretes per l’augment de l’oferta de titulacions d’aquest àmbit en universitats que tradicionalment destacaven pels ensenyaments humanístics.

Aposta pel talent

El mapa del talent de Barcelona contribueix a conèixer el comportament, les tendències i l’evolució d’aquest tipus de professionals per identificar noves oportunitats i reptes. L’eina complementa el conjunt de mesures i actuacions que, durant els darrers quatre anys, s’han dut a terme en el marc de la mesura de govern “Barcelona, ciutat de talent”.

L’ha impulsat Barcelona Activa en col·laboració amb LinkedIn, que ha permès accedir i tractar 1,8 milions de registres professionals que han marcat Barcelona i l’àrea metropolitana com a entorn de referència.

El mapa del talent de Barcelona s’ha presentat en el marc de la cloenda de les jornades econòmiques Barcelona React.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades