La calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la mortalitat i la morbiditat, especialment en els grups més vulnerables, persones que o bé per la seva situació socioeconòmica o bé per la seva condició, salut o edat pateixen de manera més directa els efectes de la calor, com per exemple la gent gran.

Es preveu, que per els efectes de la crisi climàtica, cada vegada hi hagi més freqüència i intensitat d’onades de calor; actualment hi ha una onada de calor cada 4 anys de mitjana, i es preveu que en el millor dels casos aquesta freqüència es multipliqui per 8 i en el pitjor, fins a 16.

Per aquest motiu des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha decidit crear una xarxa d’espais de refugi climàtic, on us podreu protegir de la calor.

 

Per a l’estiu de 2021, Barcelona ha ampliat la xarxa de refugis climàtics a més de 155 espais, amb les següents característiques

S’activen durant la fase preventiva per onada de calor, que va del 15 juny fins al 15 setembre. Consulta els horaris d'obertura prèviament. 

Són espais que proporcionen confort tèrmic a la població, mentre mantenen els seus usos i funcionalitats. 

Poden ser interiors (temperatura de 26 graus) o exteriors (parcs i jardins amb presència elevada de verd urbà i fonts d’aigua).

Adreçats a les persones vulnerables a la calor (nadons, gent gran, persones amb malalties cròniques, etc), sempre i quan no requereixin atenció mèdica.

Tenen una bona accessibilitat, proporcionen àrees de descans (cadires), aigua i són segurs.

 

Estan degudament senyalitzats amb aquest símbol

Refugis climàtics (consulta els horaris d'obertura prèviament)

Filtra per

Filtra per

S'han trobat 0 resultats

Mapa