La calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la mortalitat i la morbiditat, especialment en els grups més vulnerables, persones que o bé per la seva situació socioeconòmica o bé per la seva condició, salut o edat pateixen de manera més directa els efectes de la calor, per exemple la gent gran.

Es preveu, que pels efectes de la crisi climàtica, cada vegada hi hagi més freqüència i intensitat d’onades de calor; actualment hi ha una onada de calor cada quatre anys de mitjana, i es preveu que en el millor dels casos aquesta freqüència es multipliqui per vuit i, en el pitjor, fins a 16.

Així mateix, l’exposició a temperatures fredes també està relacionada amb un augment de la mortalitat, i com en el cas de la calor, afecta també els grups més vulnerables, com la gent gran i les persones en situació de sensellarisme.

Per tots aquests motius, des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha decidit crear una xarxa d’espais de refugi climàtic.

Un espai de refugi climàtic té les característiques següents:

 • Pot ser interior o exterior.
  • Els espais interiors estan activats durant tot l’any perquè puguin ser utilitzats tant per fer front a la calor com al fred.
  • Els espais exteriors s’activen només durant la fase preventiva per de calor, que va del 15 de juny al 15 de setembre.
 • Són espais que proporcionen confort tèrmic a la població, mentre mantenen altres usos o funcionalitats.
 • Als espais interiors climatitzats cal mantenir una temperatura de l’aire de 27 ºC durant l’estiu i de 19 ºC durant l’hivern.
 • Estan especialment dirigits a persones vulnerables a la calor i al fred (nadons, majors de 75 anys, malalts crònics i persones amb menys recursos, etcètera).
 • NO és per a persones que requereixen atenció mèdica, que s’han de dirigir al centre de salut pertinent.
 • Han de tenir una bona accessibilitat, proporcionar àrees de descans confortables (cadires o bancs), aigua gratuïta i ser segurs.
 • Els parcs urbans que formen part d’aquesta xarxa tenen una presència elevada de verd urbà (superfície > 0,5 ha i índex NVDI (que indica la qualitat de la vegetació) > 0,4; són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i disposen de fonts d’aigua i seients.
 • Les àrees destinades a refugi climàtic són gratuïtes

 

Des de l’estiu de 2022, Barcelona ha ampliat la xarxa de refugis climàtics a més de 200, amb les següents característiques

La Xarxa d’espais de refugi climàtic està disponible durant tot l’any*. Consulta els horaris d'obertura prèviament. 

*Alguns d’aquests espais (com els parcs i les escoles refugi) nomes s’activen durant la fase preventiva per onada de calor, que va del 15 juny fins al 15 setembre.

Són espais que proporcionen confort tèrmic a la població, mentre mantenen els seus usos i funcionalitats. 

Poden ser interiors o exteriors (parcs i jardins amb presència elevada de verd urbà i fonts d’aigua).

Adreçats a les persones vulnerables a la calor i/o el fred (nadons, gent gran, persones amb malalties cròniques, etc), sempre i quan no requereixin atenció mèdica.

Tenen una bona accessibilitat, proporcionen àrees de descans (cadires), aigua i són segurs.

 

Refugi climàtic de fred i calor

Estan degudament senyalitzats amb aquest símbol

Refugis climàtics (consulta els horaris d'obertura prèviament)

Filtra per

Filtra per

S'han trobat 0 resultats

Mapa

  Xarxa de refugis climàtics per districtes - Onades de calor