El canvi climàtic és una realitat i està ocasionat per l’èsser humà. Malgrat algunes veus encara ho posen en dubte, el 97% de la comunitat científica coincideix amb el fet què l’activitat humana és la principal causant d’aquest fenomen i és el més accelerat que s’ha conegut mai. Ja tenim evidències dels seus impactes i cal actuar per fer-hi front.

Entenem per canvi climàtic una variació global de la temperatura de la Terra.  En les diferents etapes de la història s’han produït canvis i evolucions, sempre de manera natural, però els darrers segles, les dades obtingudes arreu del món demostren que ha estat l’activitat humana el que ha provocat una alteració en el clima de la Terra com a conseqüència de l’emissió a l’atmosfera de gasos amb efecte d'hivernacle. Un fet que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la ciutadania.

El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (GIECC), en anglès Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) és un organisme internacional que depèn de les Nacions Unides encarregat d'avaluar el coneixement científic relatiu al canvi climàtic foramt per més de 2.000 experts. En el seu cinquè informe, aquest organisme evidencia l’inequívoc increment mitjà de la temperatura de l'aire i els oceans, els canvis en el règim de precipitacions, el desglaç generalitzat i l'augment del nivell del mar a escala global.

En els últims anys, s’ha fet encara més palesa la necessitat d’incrementar els esforços en la lluita contra el canvi climàtic, i organitzacions i administracions d'arreu del món han adoptat diversos compromisos i mesures, tant en matèria de mitigació com d’adaptació, per reduir les emissions de GEH i reduir la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.

El cost de no actuar és cada cop més gran. No només en termes de costos socials i ambientals, sinó també econòmics. Actuar com més aviat millor per fer front als efectes actuals i futurs del canvi climàtic és un factor d’oportunitat que pot suposar beneficis com ara la generació de llocs de treball, la innovació i la millora del mateix coneixement sobre la ciutat, la reducció dels riscos associats a les vulnerabilitats de la ciutat davant el canvi climàtic, etcètera.

Nosaltres en som responsables

L'activitat humana és la causa d’aquest canvi climàtic i, per tant, en som responsables. Som part del problema, però també de la solució.

Afecta a la salut i al vida quotidiana de les persones

I, a més, aquests canvis perjudiquen seriosament la nostra salut i afecten la nostra qualitat de vida.

Cal actuar ja

Es tracta d’una prioritat que ja no pot esperar. Cal actuar amb urgència, ja no amb prudència.

El canvi climàtic és una realitat

Nombrosos estudis demostren que existeix. No hi ha temps per a l'escepticisme ni per al negacionisme.

Ja està passant.

Els efectes ja els estem notant: més calor, menys aigua, més fenòmens climàtics extrems, etc.

El canvi climàtic és injust

No afecta tothom de la mateixa manera; alguns barris i algunes persones en són més vulnerables.

Encara hi som a temps

Tenim l'oportunitat d'actuar, i també la capacitat de fer-ho.