La situació actual del clima a la ciutat i les projeccions de futur impliquen tot un conjunt de conseqüències que tindran afectacions en el dia a a dia de la ciutat i de les persones que hi vivim.

L’augment de la temperatura, una menor disponibilitat d’aigua, l’increment de les inundacions i el retrocés de les platges, són algunes d’aquestes vulnerabilitats a les quals haurà de fer front Barcelona ja que tindrà implicacions sobre la salut, la qualitat de vida o la seguretat de les persones.

Per tal de preparar aquests escenaris, l’Ajuntament de Barcelona ha realitzat tot un seguit d’estudis per conèixer quins són els reptes més importants que haurà d’afrontar la ciutat com a conseqüència del canvi climàtic i quins efectes tindrà sobre les infraestructures i la vida de la gent. Els detalls d’aquests estudis es poden consultar en els documents adjunts:

Els reptes més importants que haurà d’afrontar Barcelona amb relació al canvi climàtic són els següents:

L’augment de la temperatura

Farà més calor a la ciutat amb efectes directes sobre la salut

La menor disponibilitat d’aigua

Es disposarà de menys aigua potable en un context de sequera i d’augment de les temperatures

L’increment de les inundacions

El risc d’inundació serà més gran, atès les pluges irregulars i torrencials

Retrocés de les platges

Les platges perdran superfície.

A partir d’aquests reptes analitzats, s’ha treballat sobre els efectes que tindrà en els següents àmbits:

  • La salut de les persones. La salut de la ciutadania es veurà afectada per la calor, per les malalties transmeses per insectes, per la menor disponibilitat de l’aigua
  • La qualitat de vida i seguretat de les persones. Les desigualtats es faran més paleses també amb més conflictes socials
  • La garantia de subministraments. No sempre es tindrà assegurada la garantia de subministrament de recursos bàsics com l’energia o l’aigua
  • El cost de la vida. / El cost de la vida es veurà afectat directament per la possible pujada dels preus dels combustibles fòssils, dels quals encara depenem, i dels productes que se’n deriven o es transporten des de lluny
  • L’entorn. La biodiversitat i natura de la ciutat es veurà afectada pels canvis climàtics previstos, tant la fauna com la flora

Estudis dels impactes del canvi climàtic a Barcelona

El Servei Meteorològic de Catalunya i Barcelona Regional, basant-se en estudis realitzats per l’AMB, han analitzat com variarà el clima de la zona i quins impactes tindrà a la ciutat. 

Document introductori

Concretament, s’han analitzat les afectacions a la ciutat en diversos àmbits:

Efecte de l'illa de calor

Aquest efecte ha incrementat en la darrera década i és possible que es vegi directament afectat per l’augment de les temperatures conjuntament amb una major intensitat d’irradiació solar.

Documents: Efecte illa de calor - Consulta l'estudi complet 

Onades de calor

Les onades de calor podrien multiplicar-se per 8 a finals de segle en l’escenari compromès

Documents: Onades de calor - Consulta l'estudi complet

Inundabilitat urbana

En els dos escenaris de futur analitzats es preveuen desbordaments en alguns punts de la ciutat a causa de la manca de drenatge.

Documents: Inundabilitat urbana - Consulta l'estudi complet

Inundació marítima

En el pitjor dels escenaris la platja de Sant Sebastià podria desaparèixer i es podria arribar a anegar els locals d’algunes platges.

Documents: Inundació marítima - Consulta l'estudi complet

Biodiversitat

Algunes espècies es veuran afectades i es preveu una pèrdua de biodiversitat.

Documents: Biodiversitat - Consulta l'estudi complet

Incendis forestals

Augmentarà el risc d’incendi els mesos més calorosos fet que implica més emissió de GEH a causa de la combustió de biomassa.

Documents: Incendis forestals - Consulta l'estudi complet

Qualitat de l'aire

El canvi climàtic podria comportar un increment en la concentració anual dels contaminants atmosfèrics

Documents: Qualitat de l'aire - Consulta l'estudi complet

Cicle de l'aigua

La disponibilitat dels recursos hídrics serà molt variable, amb més períodes de sequera i més inundacions

Documents: Cicle de l'aigua - Consulta l'estudi complet

Fluxos energètics

El canvi climàtic suposarà un canvi en els patrons de consum d’energia.

Documents: Fluxos energètics - Consulta l'estudi complet

Risc d'afectació a les infraestructures

Després de les platges, la xarxa de sanejament i de mobilitat són les infraestructures que més podrien veure’s afectades pel canvi climàtic

Documents: Risc d'afectació a les infraestructures - Consulta l'estudi complet

A Barcelona ja disposem de Plans d’emergència per onada de calor o sequera, i altres plans i programes sectorials, així que no partim de zero.