Els projectes pel clima són uns dels resultats de l’acció ciutadana prevista al Pla per l’emergència climàtica.

Va ser precisament l’acció ciutadana, a través de la xarxa Barcelona+Sostenible que va impulsar la redacció del Pla Clima i el previ compromís de Barcelona pel clima 2015-2017.

Amb motiu de la COP21, l’Ajuntament de Barcelona i les 800 entitats ciutadanes vinculades a la xarxa Barcelona + Sostenible, signants del Compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022, van signar el Compromís de Barcelona pel clima. Un full de ruta amb un seguit de projectes per fer explícit el compromís de la ciutat en la lluita contra el canvi climàtic de bracet amb la ciutadania. D’aquest procés participatiu van ser els 9 primers projectes pel clima.

Subvencions

Fruit d’aquesta experiència es va crear la línia de subvencions per promoure més projectes pel clima. Les dues primeres edicions han suposat l’impuls de 22 propostes amb més de 70 entitats implicades.

L’objectiu d’aquestes subvencions és promoure projectes de col·laboració entre l’administració i la ciutadania per tal de:

  • Potenciar la implicació ciutadana
  • Recolzar accions ciutadanes col·lectives
  • Impulsar i donar suport a iniciatives innovadores
  • Utilitzar processos de co-creació
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius del pla per l’emergència climàtica i del Pla canviem pel clima.

Projectes pel Clima

Podeu consultar els projectes de totes les edicions

Projectes del Compromís de Barcelona pel Clima 2015 - 2017