Els projectes pel clima són uns dels resultats de l’acció ciutadana prevista al Pla d’acció per l’emergència climàtica.

L’Ajuntament de Barcelona proporciona suport econòmic i acompanyament tècnic a la realització d’aquestes projectes a través de les subvencions pel clima i l’Oficina de canvi climàtic i sostenibilitat.

Subvencions

Les subvencions pel clima busquen incentivar projectes que promoguin la lluita contra la crisi climàtica i propostes de solucions per assolir els objectius que s’estableixen al Pla d’Acció per l’Emergència Climàtica.

L’objectiu és potenciar la implicació ciutadana i donar suport a accions col·lectives, sobretot a les iniciatives més innovadores i transformadores.

El marc que regula aquestes subvencions és el règim general de subvencions de concurrència competitiva. I hi ha hagut vàries convocatòries amb diferents condicionants.

La convocatòria del 2023 presenta algunes novetats respecte a anteriors anys.

  • La sol·licitud de subvenció és individual, la presenta una única entitat, que seria la beneficiària.
  • Podran ser beneficiàries de les subvencions les persones jurídiques sense afany de lucre que desenvolupin projectes que contribueixin a fer front a l’emergència climàtica.
  • Es subvencionarà fins al 80% amb un màxim de 80.000€.
  • Període d’execució podrà ser de màxim 24 mesos .
  • No és obligatori, però si que és puntuable la presentació dels projectes en col·laboració amb més d'una entitat.
  • No és obligatori, però si que és puntuable que l’entitat o entitats formin part de la xarxa B+S.

Les propostes es poden presentar del 16 de gener al 15 de febrer 2023 (ambdós inclosos). La presentació ha de ser només de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, seguint les instruccions indicades al portal de tràmits.

Projectes pel Clima

Podeu consultar els projectes de totes les edicions

Projectes del Compromís de Barcelona pel Clima 2015 - 2017