El Pla Clima s’estructura a partir de 5 àmbits temàtics, 18 línies d’acció i 242 mesures concretes.

El Pla Clima treballa 4 grans aspectes en l’horitzó 2030:

Mitigació: què farem per reduir les emissions? Es preten una reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per capita d’un 45% respecte al 2005.

Adaptació i resiliència: com ens preparem per ser menys vulnerables al canvi climàtic? Es preten un increment del verd urbà en 1,6 km2, que equival a 1 m2 de verd per cada habitant i un consum d’aigua potable domèstica inferior a 100 l/hab./dia.

Justícia Climàtica: què fem per garantir els drets dels més vulnerables? Es pretén assolir una pobresa energètica zero.

Impuls a l’acció ciutadana: com donem suport als projectes de les organitzacions i la ciutadania? Disposar d’1,2 milions d’euros en subvencions per a projectes col·laboratius ciutadans (200.000 bianuals).

linies d'accio

S’estructura en 5 àmbits d’actuació:

Cadascun d’aquests 5 àmbits té associades diverses línies d’acció, concretamente un total de 18, que al seu torn es concreten eni 242 mesures. Descarrega’t aquí el Pla.