Les afectacions del canvi climàtic sobre la ciutat de Barcelona varien en funció de dos escenaris globals definits per l’IPCC en base al compromís assumit pel que fa a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. En cas que hi hagi un compromís ferm a nivell mundial i una reacció per aturar les emissions, l’augment de temperatures no superaria els 1,5-2ºC.

Per contra, en cas que no s’actui com s’ha establert en compromisos mundials com l’Acord de París (2015) sí que s’arribaria a superar els 1,5-2ºC d’augment de la temperaturariscos climàtics que això comporta (veure falsos mites) La disminució de la pluviometria i l’increment de pluges torrencials també seria pitjor en un escenari d’inacció.

Escenaris

Reduir les emissions és un compromís global, però els efectes de no fer-ho són locals. Per això, s'ha analitzat com el canvi climàtic pot afectar Barcelona a partir de les projeccions que ha dut a terme el Servei Meteorològic de Catalunya, centrat en dos escenaris possibles (també RCP de l'anglès Representative Concentration Pathways):

Escenari compromès

escenari compromès

Un escenari més compromès (o també RCP4.5), en què s’assoleixen els objectius de reducció d’emissions de l’Acord de París del 2015. En aquest escenari, la concentració de GEH arribaria a ser superior a l’actual a finals de segle, però l'increment s'atenuaria a partir del 2030 a fi de limitar l'augment màxim de la temperatura global del planeta a 1,5 - 2 ºC.

Escenari passiu

escenari passiu

Un escenari més passiu (o també RCP8.5), que representa la situació en què no s'assolirien els objectius marcats a París, de manera que les concentracions de GEH a finals de segle serien molt superiors a les actuals. L'augment de temperatura global superaria àmpliament els 2 ºC.

Disminució de precipitació

projeccions de futur

Augment de la temperatura

Projeccions de futur

A partir d’aquests dos escenaris s’ha estudiat com afectarà l’augment de temperatura previst, així com la disminució de pluviometria i l’increment de pluges torrencials.

Nits i dies més caloroses

Tots els indicadors relacionats amb els dies càlids i tòrrids, i les nits tropicals i tòrrides mostren increment respecte l’any 2015, en el qual es va donar l’onada de calor més intensa. I en relació als escenaris compromès) i el passiu es mostren dades que en alguns casos s’apropen ja als valors previstos per a finals de segle amb un escenari compromès (com es pot veure en el cas dels dies tòrrids a l’any (2,2 respecte 2,5), nits tropicals a l’any (82 respecte 83) i nits tòrrides a l’any (2,2 respecte 2,5).

Evolució de les onades de calor, els dies càlids i tòrrids i les nits tropicals i tòrrides des de la situació actual (resultat de la mitjana dels darrers 34 anys) a l’any 2018 (darrera columna) i una comparativa respecte als escenaris compromès i passiu per a finals de segle.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.

Pujada de nivell del mar

Ja en la situació actual, les vuit platges de Barcelona estan afectades per risc alt amb relació als temporals marítims. A excepció de la platja de la Barceloneta, la resta tenen prop del 80% de la seva superfície afectada per aquest risc.

Com a conseqüència del canvi climàtic, es preveu un augment de la inundació, canvis morfològics a les platges i una exposició més gran de les infraestructures portuàries, tot i que en cap cas quedarà afectat el passeig marítim en condicions normals d’onatge.

L’increment del nivell del mar podria comportar un retrocés en totes les platges de la ciutat, perquè es generaria la pèrdua de superfície útil de sorra per a les persones usuàries en totes les platges. Algunes platges com la de Sant Sebastià podrien arribar gairebé a desaparèixer en el pitjor dels escenaris, mentre que les altres poden patir reduccions d’entre el 30 i el 46%.