11 iniciatives per fer front a l'emergència climàtica. 38 entitats implicades en els projectes.

L’objectiu d’aquestes subvencions és promoure projectes transformadors per fer front a l'emergència climàtica i:

 • Potenciar la implicació ciutadana
 • Recolzar accions ciutadanes col·lectives
 • Impulsar i donar suport a iniciatives innovadores
 • Utilitzar processos de co-creació
 • Contribuir a l’assoliment dels objectius del Pla d'Acció per l'Emergència Climàtica
 • Canviar els models de ciutat actuals pels definits a la Declaració d'emergència climàtica

Coneix els Projectes de les subvencions pel clima 2020-2021

 

Arrels. Ser cos, ser natura, ser espai, fer escola

Procés de renaturalització del pati amb la implicació d'una entitat que treballa amb discapacitats que faran les tasques de jardineria. Per al disseny del que serà el nou pati s'empra una metodologia que barreja el moviment del cos i la natura. Aquesta transformació s'emmarca en el procés de transformació del projecte educatiu del centre. Creació d'un un espai comunitari que arriba a mes gent.

Organitzacions:

 • Escola Jaume I
 • LEMUR Laboratori d'Emergències Urbanes
 • TEB VERD SCCL

Texans pel Clima! Innovació ecosocial per combatre l'emergència climàtica

Projecte d'economia circular que genera un circuit propi dels texans en desús, aportant dinamisme entre les entitats i col·lectius del districte de Sant Martí, provant un sistema de recollida extrapolable a la ciutat.

Organitzacions:

 • Solidança
 • La fàbric@ sccl
 • Associació by my eco

Web: https://texanspelclima.org

La transformació d'un pati un procés participatiu de centre

Transformació d'una part del pati gran a partir d'un procés participatiu i amb processos de co-creació i disseny col·lectiu que involucren tota la comunitat educativa, amb l'objectiu de tenir un pati més verd amb espais de convivència i col·lectius a l'aire lliure.

Organitzacions:

 • Institut Quatre Cantons
 • Solucions Eix Verd SL
 • TEB Verd SCCL

Acció pel clima des de les comunitats educatives cap al barri de Poble Sec

Mapatge comunitari i participatiu de les bones pràctiques que impulsen la Transició Ecosocial al Poble-sec, a partir de la mirada de les nenes i nens de l'escola Tres Pins

Organitzacions:

 • Associació CooperaSec
 • Associació SomlaClau – Ecologia i Transició Urbana
 • Associació MediaciónTrns / Transductores

Web: https://somlaclau.org/accio-pel-clima/

Espai mediterrani: Proposta presentada en el marc de l'emergència climàtica

Programació d’un seguit d’accions per transformar i potenciar l’espai litoral com un punt de trobada entre persones i natura, reforçar les xarxes col·laboratives entre els col·lectius de l’entorn i fomentar que els veïns i veïnes siguin agents transmissors de la riquesa cultural i natural de l'entorn marí

Organitzacions:

 • Institut Ciències del Mar
 • Anèl·lides, serveis ambientals marins (ANEL.LIDES SL)
 • Associació Barceloneta Alerta-Barceloneta Proa a la Mar
 • Club Patí Català de Vela de Barcelona
 • Club d’Immersió Biologia
 • Associació Mar de Ciència

Web: espaimediterrani.org

Comunitat Energètica Cooperativa Sagrat Cor

Dinamitzar l'acció dels veïns de la Cooperativa Sagrat Cor per implicar-los en la creació d'una futura comunitat energètica basada en l'autoconsum amb generació fotovoltaica per satisfer les seves necessitats energètiques de forma comunitària. S'estudiaran diferents possibilitats tècnic-econòmiques i, a més, s'analitzarà la incorporació d'equipaments propers amb possibilitat de generació per millorar l'eficiència de la comunitat.

Organitzacions:

 • Emelcat sccl
 • Associació SEBA
 • Cooperativa Sagrat Cor

Web: https://emelcat.cat/creacio-de-la-comunitat-energetica-del-sagrat-cor/

Barcelona Recircula

Projecte per consolidar i fer créixer les principals iniciatives vinculades a la reutilització de recursos, l’economia circular i la participació ciutadana existents i que ja estan en funcionament a Barcelona. L'objectiu  principal és facilitar la replicabilitat d’experiències exitoses i enfortir la xarxa de projectes existents a través de l’intercanvi de coneixements i processos de co-creació i co-gestió, com per exemple a través d'una plataforma online amb eines i recursos.

Organitzacions:

 • Tarpuna
 • Nusos
 • Fundació Rezero
 • Restarters BCN
 • Impulsem Sccl

Avaluació de SUDS-lineals per reduir el risc d'inundació amb horitzons de Canvi Climàtic

El projecte avalua els potencials beneficis d'executar carrils bici sostenibles en base a paviments drenants. Es preveu adaptar una eina de modelització de processos hidrològics incorporant tècniques de SUDS. L'estudi analitzarà les solucions disponibles en relació als paviments i adaptarà una eina de modelització.

Organitzacions:

 • Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, 
 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Aquatec Proyectos para el sector del agua SAU

Web: https://sudslinealsbcnclima2020.wordpress.com/

Implicació ciutadana en el verd urbà: Voluntariat ambiental a la ciutat

El projecte pretén generar accions de renaturalització i millora de la biodiversitat en espais com el Bosc de Turull (Vallcarca), Torre Jussana (Horta) i el Jardí del Silenci (Vila de Gràcia)  a partir de l'organització de jornades de voluntariat ambiental per a la ciutadania per la millora socioambiental de diferents espais de la ciutat.

Organitzacions:

 • Sociedad Española de Ornitologia SEO
 • DEPANA
 • Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

Guia per a la rehabilitació climàtica dels barris. Cas d'estudi Poblenou.

Elaboració d'una guia  per a la rehabilitació climàtica dels barris de la ciutat a partir del procés participatiu amb el veïnat del Poblenou.  El procés inclou l'anàlisi de la vulnerabilitat de la població al canvi climàtic (especial èmfasi als grups vulnerables), anàlisi climàtic per la rehabilitació de l'espai públic (més espais verds i blaus), tallers de presentació i de avanç del projecte amb els veïns, enquesta ciutadana, presentació de la guia i una possible exposició itinerant.

Organitzacions:

 • Universitat Politècnica de Catalunya, UPC
 • Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, FAVB
 • Associació de Veïns i Veïnes de Poblenou

Plataforma de Mobilitat Local Sostenible

Creació d'una plataforma per facilitar i promoure la distribució de mercaderies del comerç local i de proximitat al territori. En els objectius del projecte hi ha la incorporació d’un comptador a temps real de les tones de CO2 que els agents estan estalviant amb els seus desplaçaments de transport de mercaderies.

Organitzacions:

 • Distribuïdora de mercat social sccl
 • L'Economat Social sccl
 • Som Mobilitat sccl

Projectes del Compromís de Barcelona pel Clima 2015 - 2017

Projectes del Clima  2022 - 2023