A BARCELONA SOM
I VOLEM CONTINUAR
ESSENT SENSIBLES
A LA REALITAT
Imatge altres accions

ALTRES ACCIONS

La comissió assessora del programa Esport Inclou

Està formada per persones expertes en inclusió social, activitat fisicoesportiva i persones amb discapacitats, de l’àmbit universitari, entitats del sector i representants de l’Ajuntament.

Es reuneix dues vegades a l’any per tal de revisar i avaluar les accions derivades de l’aplicació del programa, així com fer propostes de millora per treballar-hi en el futur.

Les sortides setmanals del Guttmann als CEM

És un programa de promoció esportiva inclusiva en col·laboració amb l'Institut Guttmann, la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física i el Centre Esportiu Municipal Bac de Roda.

Un grup de sis pacients que es troba hospitalitzat i en procés de rehabilitació a l'Institut Guttmann, centre de rehabilitació de persones amb lesions medul·lars o danys cerebrals, surt setmanalment al Centre Esportiu Municipal Bac de Roda per tal de participar en les activitats dirigides que ofereix aquest centre esportiu, amb persones sense discapacitat usuàries de la instal·lació. Per tal de donar a conèixer l'oferta que s'ofereix des dels Centres Esportius Municipals de la ciutat, els pacients van canviant cada setmana.

Activitat aquàtica per infants amb discapacitat

L’Institut Barcelona Esports (IBE) i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD), mitjançant el programa Barcelona Esport Inclou i amb col•laboració amb els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), ofereixen la cessió d’espais d’aigua en el Centre Esportiu Municipal més proper, per infants de 0 a 6 anys i les seves famílies.

Aquesta activitat aquàtica infantil aprofita les propietats físiques del medi aquàtic per aportar a les persones amb discapacitat la possibilitat d'incorporar noves experiències motrius, sensorials, emocionals i afectives que els resulten difícil o impossible de viure fora de l’aigua. I ajuda, tant pel què fa a la millora de les seves condicions físiques en general com psicològiques.

L’activitat està pensada per infants amb diverses formes i graus d’afectació per la paràlisi cerebral, infants amb patologies musculars o neurològiques que provoquen una disminució de la potència muscular (distròfies musculars, atròfia espinal infantil entre altres); infants amb trastorns psicomotrius de diferents etiologies: retard mental o inhibicions d’origen psicològic; o infants amb trastorn multisistèmic, entre altres.

Programa de subvencions per a la realització d'activitats i serveis de districte i de ciutat.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones físiques o jurídiques i les persones que duguin a terme projectes o activitats que promouen específicament la inclusió de les persones amb discapacitat a l'activitat física o a l'esport. Alhora també hi tenen opció programes genèrics o específics d'esport adaptat per a col·lectius de persones amb discapacitat.

Consulteu tota la informació sobre les subvencions al web d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona.

  • Segueix-nos a:
  • flickr
  • facebook
  • twitter
  • youtube