A BARCELONA SOM
I VOLEM CONTINUAR
ESSENT SENSIBLES
A LA REALITAT
Imatge servei de suport al vestidor

SERVEI DE SUPORT AL VESTIDOR

Accés gratuït de l’acompanyant

En el cas que la persona amb discapacitat ja compti amb l'atenció d'una persona que l'acompanyi, aquesta tindrà l'entrada gratuïta al centre esportiu municipal i podrà fer ús dels espais de la instal·lació. Tant si es tracta d’un ús puntual com si es tracta d’un ús regular, caldrà omplir els documents que el propi CEM sol·liciti per registrar ambdues entrades.

Auxiliar de vestidor

Aquest servei s'adreça a persones joves o adultes a partir de 16 anys amb dificultats per canviar-se elles mateixes al vestidor o per circular de forma autònoma al centre esportiu municipal.

La funció de les persones que cobreixen el servei de suport al vestidor és la de recolzar la persona usuària amb discapacitat abans i després de la pràctica esportiva i/o d’exercici físic. Aquest suport serà a la zona de vestidors i en l’accés a l’espai de pràctica.

En cas de no tenir una persona propera que pugui fer aquest acompanyament, posem a l'abast de la persona usuària amb discapacitat l’auxiliar de vestidor.

Cal sol·licitar el servei al centre esportiu municipal corresponent on tramitaran la petició a l’Institut Barcelona Esports.

Si l'entitat no disposa de personal propi, podrà contractar el servei a una entitat específica que pugui assumir el suport amb èxit.

Documentació requerida

  •     ·  Document d’identitat
  •     ·  Certificat d’empadronament
  •     ·  Certificat de discapacitat

Presentació de sol·licituds per al curs 2024-25: Del 27 de maig al 7 de juny de 2024
Comunicació de les hores assignades: A partir del 28 de juny de 2024
Sol·licitud d’horari: de l’1 al 8 de juliol de 2024
Inici de l’activitat: A partir de setembre de 2024

  • Segueix-nos a:
  • flickr
  • facebook
  • twitter
  • youtube