A BARCELONA SOM
I VOLEM CONTINUAR
ESSENT SENSIBLES
A LA REALITAT
Imatge servei de formació

SERVEI DE FORMACIÓ

Aquest servei contempla la formació en "Activitat física adaptada" i en "Accessibilitat i disseny per a tothom", a tots els professionals implicats.
Les modalitats formatives a desenvolupar se centraran en l'organització de cursos, mitjançant aules monogràfiques i seminaris d'actualització i intercanvi d'experiències des d'una vessant teòrica i pràctica.
El servei de formació en Activitat física adaptada s'adreça a professionals de les entitats, centres educatius i instal·lacions esportives de la ciutat, per garantir l'adequada atenció i accés a la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat: personal tècnic esportiu, professorat, monitoratge de suport, auxiliars de suport al vestidor, personal d'atenció al públic, gerències i direccions tècniques.
Pel què fa a la formació en Accessibilitat i disseny per a tothom de les instal·lacions esportives, i per tal d'avançar en la supressió de les barreres arquitectòniques i de comunicació, cal plantejar una formació continuada, adreçada prioritàriament als equips tècnics relacionats amb la gestió, construcció o adequació dels espais esportius de la ciutat.
A través del pla de formació podreu conèixer les temàtiques d’aquest curs 2021/22. Per assistir-hi, haureu d’omplir el formulari d’inscripció a través del següent enllaç.

  • Segueix-nos a:
  • flickr
  • facebook
  • twitter
  • youtube