A BARCELONA SOM
I VOLEM CONTINUAR
ESSENT SENSIBLES
A LA REALITAT
Imagen presentación

PRESENTACIÓ

La pràctica de l'activitat físicoesportiva ajuda a millorar la qualitat de vida de totes les persones, especialment d'aquelles que són més vulnerables com a conseqüència d'alguna discapacitat, incidint positivament en aspectes claus com la salut, la inclusió i la cohesió social de la ciutat.
Per aquest motiu, és necessari tenir a l'abast un programa com Barcelona Esport Inclou, específicament adreçat a totes aquelles persones amb discapacitat física, intel·lectual, auditiva, visual i/o amb trastorn mental que viuen a la ciutat de Barcelona.
Tot seguint les recomanacions de la Convenció Internacional de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, l'Ajuntament de Barcelona-Institut Barcelona Esports, amb la col·laboració de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, aposta per la protecció i la promoció dels drets humans de les persones amb discapacitat en un règim d'igualtat d'oportunitats amb la resta de la població.
El consorci vol protegir la pràctica fisicoesportiva inclusiva de la població amb discapacitat, tot facilitant-hi l'accés i afavorint la seva participació plena en la societat, ja que l'activitat física i esportiva es una eina bàsica pel foment de la salut, d'ús creatiu del lleure i com un excel·lent espai de relació social que actua com eix vertebrador, tant a nivell social com educatiu.
En aquest sentit, el programa Barcelona Esport Inclou col·labora a fer completa i activa la vida esportiva de la ciutat, té en compte a tots i cadascun dels col·lectius que conformen el teixit social de la nostra ciutat, sense excepcions, i ajuda a bastir de forma més efectiva una societat normalitzada, inclusiva i saludable, que no deixi a cap grup en risc d'exclusió social. Barcelona vol ser un referent en aquest aspecte.
Per aquest motiu, aquest programa s'aplicarà de forma transversal respecte a la resta de programes que desenvolupi aquesta institució municipal: s'incrementarà la promoció, la diversificació i la difusió de l'oferta, la qualitat dels serveis, la gestió de recursos per a tothom sense excepcions i generalitzant l'ús dels espais esportius de forma equitativa en tots els districtes de la ciutat i entre tots els col·lectius.
En definitiva, es tracta d'aconseguir la pràctica d'activitat física es pugui fer sense límits i sense barreres, promovent l'esport inclusiu, on tothom hi té cabuda, ja que el dret a participar-hi és universal.

  • Segueix-nos a:
  • flickr
  • facebook
  • twitter
  • youtube