A BARCELONA SOM
I VOLEM CONTINUAR
ESSENT SENSIBLES
A LA REALITAT
Imatge servei de monitoratge de suport

SERVEI DE MONITORATGE DE SUPORT

El servei de monitoratge de suport està adreçat a infants, adolescents, joves i adults amb discapacitat que necessiten d’una persona de suport en l’activitat esportiva per tal que aquesta tingui un caràcter inclusiu en el grup. Aquest servei no contempla el recolzament en el desplaçament fins a l’activitat ni a la zona de vestidors.
La direcció tècnica o el personal tècnic esportiu de referència estudiaran la necessitat de comptar o no amb monitoratge de suport a l’activitat. Aquest, sempre que es pugui, haurà de ser assumit per l’entitat organitzadora de l’activitat i col·laborarà pedagògicament amb el personal tècnic esportiu en el disseny d'estratègies inclusives, en l'adaptació de les tasques motrius i en l'organització i desenvolupament de les sessions.
Si l'entitat no disposa de personal propi, l’Ajuntament derivarà la sol·licitud a una entitat específica que pugui assumir el suport amb èxit. La necessitat d'aquest suport s'anirà revisant periòdicament i s'anirà retirant progressivament quan sigui possible.
Per demanar aquest servei s'ha establert un termini per rebre les sol·licituds. El termini per sol·licitar monitoratge de suport és fins el 21 de juliol per a les activitats que comencen el mes de setembre i fins el 8 de setembre per a les activitats que comencen a partir del mes d'octubre. Excepcionalment, es podrà optar a aquest servei sempre i quan l'entitat disposi de personal propi. El servei s’atorgarà per ordre d'arribada fins a exhaurir pressupost.
L’entitat organitzadora de l’activitat s’encarregarà de fer els tràmits, omplint aquest formulari de sol·licitud. Un cop deseu la sol·licitud, apareixerà un codi que cal fer arribar a l’Institut Barcelona Esports (IBE) enviant un correu a esportinclou@bcn.cat.

  • Segueix-nos a:
  • flickr
  • facebook
  • twitter
  • youtube