A BARCELONA SOM
I VOLEM CONTINUAR
ESSENT SENSIBLES
A LA REALITAT
Centres Esportius Municipals

CENTRES ESPORTIUS MUNICIPALS

Una societat inclusiva requereix que totes les instal·lacions municipals esportives estiguin habilitades per a l'ús de totes les persones. Els equipaments han de ser accessibles, l'oferta adaptada, i els recursos complementaris necessaris per aconseguir-ho, ja sigui en grups convencionals o en grups específics (en funció del seu grau d'autonomia), han d'estar perfectament acotats.
Un espai esportiu inclusiu és una manera de concebre tant la pràctica de l'activitat física com la funció social de la instal·lació esportiva, que esdevé motor de canvi social i d'actituds, basant-se en la igualtat d'oportunitats i en la participació, i on la diversitat és un valor en alça que cohesiona el grup. Pertànyer a una comunitat o a un grup social, és un dels factors decisius que faciliten l'eliminació de l'exclusió social i per això el programa Barcelona Esport Inclou prioritzarà la pràctica en grups convencionals per sobre de grups específics sempre que sigui possible.
No obstant, es procedirà a treballar en grup específic quan la modalitat de pràctica esportiva i/o el grau de discapacitat i d'autonomia dificultin el procés d'inclusió, o bé per una opció personal de la persona amb discapacitat. Per aquest motiu, s'han dissenyat programes a mida de les sol·licituds d'aquest sector social, considerant la pràctica de l'esport adaptat com un recurs d'alt valor cultural que permet una millor qualitat de vida. A més, aquest tipus pràctica esportiva suposa un punt de trobada del nen, el jove o l'adult que té la possibilitat, a més a més, de compartir espai i experiències amb altres persones amb discapacitat, companys i companyes en situacions similars.
En ambdues opcions és necessari afavorir també "l'esport de proximitat", que consisteix en tenir en compte on resideix la persona amb discapacitat, amb l'objectiu de prestar els serveis de la comunitat des d'una perspectiva d'apropament a l'ambient social, físic i familiar.
Les modalitats de pràctica alscentres esportius municipals variaran en funció de la demanda per part de l'usuari amb discapacitat:

Inclusió en activitats de pràctica d'activitat física i esportiva dirigides

La persona amb discapacitat compartirà la pràctica d'activitat fisicoesportiva, dirigida per un tècnic esportiu, amb altres persones sense discapacitat, adaptant el programa a les seves necessitats.

Oferta d'activitats esportives adaptades

S'oferirà la possibilitat de practicar esport adaptat en grups específics de persones amb la mateixa discapacitat.

Ús lliure individual

Permetrà accedir a la instal·lació de forma individual i fer ús dels espais esportius accessibles, depenent del tipus de discapacitat, incloent l'oferta d'activitats físiques individualitzades que es fan amb l'assessorament d'un tècnic esportiu com, per exemple, l'entrenador personal.

  • Segueix-nos a:
  • flickr
  • facebook
  • twitter
  • youtube