A BARCELONA SOM
I VOLEM CONTINUAR
ESSENT SENSIBLES
A LA REALITAT
Campus Olímpia

CAMPUS OLÍMPIA I CASALS ESPORTIUS

La campanya de vacances d'estiu és un programa municipal que cada any ofereix a infants i adolescents de Barcelona una oferta àmplia i variada d'activitats educatives i engrescadores per gaudir de manera activa del període de vacances.
En relació a les activitats esportives. Les Instal·lacions Esportives Municipals, entitats esportives i centres educatius, poden oferir diverses modalitats de Campus Olímpia (precampus, específics, poliesportius, de natura o jove) i Casals Esportius.
La campanya, a més, facilita l'accés a les activitats a tots els infants i adolescents de la ciutat gràcies al suport econòmic i de recursos humans de l'Ajuntament a aquelles famílies i infants que per motius econòmics o personals (discapacitat física, intel·lectual i/o sensorial) necessiten especial atenció per accedir a totes les activitats.
Els ajuts econòmics, a través de les entitats organitzadores, es gestionaran des de la direcció de Serveis de la Infància, Joventut i Gent Gran. El personal de suport, també a través de les entitats organitzadores, sol·licitaran l’ajut a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

Més informació

  • Segueix-nos a:
  • flickr
  • facebook
  • twitter
  • youtube