×

Error message

  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).

En aquest apartat es recullen una selecció dels programes i accions que s’estan duent a terme des de l’Ajuntament de Barcelona i que es vinculen amb els objectius i eixos de la Mesura de govern per una democratització de la cura a la ciutat.

La cura és un concepte molt ampli que trobem incorporat en nombrosos departaments, programes i accions a la ciutat, i que alhora implica un ventall amplíssim de persones i col·lectius.

Infància

Programes, recursos i equipaments d’atenció, suport i acompanyament a infants i les seves famílies.

Tota la informació relativa a les escoles bressol municipals impulsades per l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB): actualitat, model educatiu, cercador de centres, programes específics, preus i altres informacions d'interès general.

Més informació

Els set espais familiars de Barcelona estan adreçats famílies amb infants menors de 3 anys. Ofereixen un entorn de joc i relació, i mantenen contacte amb altres serveis d'atenció primària en l'àmbit de la salut, els serveis socials, els centres educatius i organitzacions de base comunitària.

Més informació

Directori de centres i criteris d'accés a les ludoteques municipals, equipaments públics adreçats a infants i joves menors d'edat i a les seves famílies. Les ludoteques tenen per objectiu col·laborar amb el desenvolupament integral dels infants i donar suport a les famílies en la seva tasca educadora.

Més informació

Programa per facilitar a les famílies amb nadons un espai de trobada i d'intercanvi on puguin compartir les seves vivències i experiències i reforçar una percepció positiva de la maternitat o paternitat i de la seva competència com a mares i pares.

Més informació

Directori de patis escolars de la ciutat oberts com a espai d'ús públic per a famílies, infants i adolescents fora d'horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolars.

Programa "Temps per tu" per a famílies amb infants de 0 a 4 anys amb discapacitat Servei per fomentar el lleure de qualitat de la petita infància amb discapacitat, i afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies cuidadores.

Servei per fomentar el lleure de qualitat dels infants i joves amb discapacitat, i afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies cuidadores.

Servei adreçat a famílies que necessiten ajuda per atendre els seus infants de manera temporal per diferents circumstàncies (motius de salut, conciliació de la vida familiar i laboral...).

Més informació


Adolescència

Programes, recursos i equipaments d’atenció i orientació a adolescents i joves, i de suport i acompanyament a les seves famílies.

Servei per fomentar el lleure de qualitat dels infants i joves amb discapacitat, i afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies cuidadores.

Servei municipal d'informació, acompanyament, formació i orientació amb els objectius següents, adreçat a persones que exerceixen el rol parental (pares, mares i tutors/es) amb adolescents i joves.

Persones adultes en situació de dependència

Programes, recursos i equipaments d’atenció i orientació a persones en situació de dependència, autonomia funcional restringida, discapacitat o amb alguna malaltia; i de suport i acompanyament a les seves famílies i xarxa de convivència.

Servei per fomentar el lleure de qualitat dels joves i persones adultes amb discapacitat, i afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies cuidadores.

Directori dels recursos personals, la majoria dins la cartera de Serveis Socials de la ciutat, de competència municipal. Serveis adreçats al conjunt de la ciutadania, però amb aspectes d'especial interès per a les persones amb discapacitat.

Més informació

Serveis de lliurament al domicili de la persona beneficiària d'àpats equilibrats i saludables amb l'objectiu de garantir la cobertura de les necessitats nutricionals bàsiques. Cal cita prèvia amb Serveis Socials.

Més informació

Conjunt de serveis i recursos d'àmbit social, sanitari i de treball a la llar adreçades a les persones que, per raó d'edat, dependència o discapacitat tenen limitada l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància. Cal cita prèvia amb Serveis Socials.

Servei complementari de transport de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per quan no hi ha transport públic regular adaptat.

Serveis de suport per a persones amb discapacitat en la realització de les activitats de la vida diària, en què la persona amb discapacitat és qui decideix quines activitats es fan, quan es fan i de quina manera.

Les Unitats Funcionals Interdisciplinàries Sociosanitàries (UFISS) i els Programes d'Atenció Domiciliària - Equips de Suport (PADES) són els dos serveis municipals que permeten la prestació de serveis sanitaris a domicili. Per accedir-hi, cal dirigir-se prèviament als Centres d'Atenció Primària (CAP).

Més informació

Servei gratuït d'atenció domiciliària centrat en la persona que permet millorar la qualitat de vida, l'autonomia i la seguretat d'aquesta persona i de la seva família, mitjançant la instal·lació d'un aparell molt senzill, connectat a una central receptora mitjançant la línia telefònica.

Més informació

Servei de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat que ofereix atenció personalitzada de consultes sobre temàtiques, recursos, ajuts i serveis que afecten les persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial.


Gent gran

Programes, recursos i equipaments d’atenció, suport i acompanyament a persones de més de 65 anys, i a les seves famílies i xarxa de convivència.

Programa d'ajuts econòmics per facilitar que les persones grans amb dependència puguin estar temporalment en un centre residencial privat per a gent gran, amb l'objectiu de donar suport a les persones i famílies cuidadores.

Més informació

Projecte comunitari impulsat per Serveis Socials amb l'objectiu de mitigar els efectes de la solitud no volguda i prevenir situacions de risc per a les persones grans.

Més informació

Serveis de lliurament al domicili de la persona beneficiària d'àpats equilibrats i saludables amb l'objectiu de garantir la cobertura de les necessitats nutricionals bàsiques. Cal cita prèvia amb Serveis Socials.

Més informació

Conjunt de serveis i recursos d'àmbit social, sanitari i de treball a la llar adreçades a les persones que, per raó d'edat, dependència o discapacitat tenen limitada l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància. Cal cita prèvia amb Serveis Socials.

Servei gratuït d'atenció domiciliària centrat en la persona que permet millorar la qualitat de vida, l'autonomia i la seguretat d'aquesta persona i de la seva família, mitjançant la instal·lació d'un aparell molt senzill, connectat a una central receptora mitjançant la línia telefònica.

Més informació

Servei municipal per reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu benestar a través de la tecnologia i del suport d'equips de dinamització social.

Més informació


Persones i famílies cuidadores

Programes, recursos i equipaments de sensibilització, atenció, suport i promoció de l’ajuda mútua adreçats a persones i famílies en el seu rol de cuidadores.

Servei d'atenció i acompanyament per a homes en relació amb la paternitat i la criança dels fills i filles per aconseguir una societat més igualitària i corresponsable en els processos de maternitat i paternitat.

Iniciativa per incrementar les actituds i els comportaments positius, i promoure la responsabilització dels homes com a proveïdors de treball domèstic, reproductiu i de cures a la ciutat.

Més informació

Ajuts per a la rehabilitació funcional d'habitatges i elements comuns dels edificis, per millorar l'accessibilitat, l'autonomia i les condicions de vida de les persones a les seves llars.

Catàleg d'activitats i propostes formatives de suport a la implicació de les famílies com a agents educatius, encaminades a promoure l'educació en valors per una ciutadania activa, inclusiva i corresponsable amb les cures.

Projecte municipal de sensibilització i prevenció de les violències masclistes que impulsa el Servei d'Atenció a Homes (SAH), adreçat a promoure el compromís personal i social dels homes en la construcció d'una societat més justa i equitativa per a tothom.

Més informació

El Servei de Monitoratge Intel·ligent del Moviment per a l'Autonomia amb Localització (MIMAL) és un dispositiu que permet conèixer el posicionament geogràfic de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat, així com activar una alerta i comunicació en situació d'emergència per part de les persones usuàries.

Serveis orientats a millorar les condicions i el manteniment de la llar mitjançant l'arranjament d'habitatges, la neteja de xoc o l'adquisició del parament de la llar de primera necessitat.

Directori d'entitats, institucions, programes i recursos públics i comunitaris d'acollida, atenció, orientació, informació, formació i suport a les famílies en la seva funció cuidadora.


Persones cuidadores professionals

Programes i recursos públics i comunitaris de sensibilització, atenció, orientació, formació i suport a entitats de treballadores de la llar i cuidadores professionals.

Guia promoguda per la Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores que defineix i sistematitza els aspectes que caracteritzen la realitat de les persones que cuiden, i que vol ser una eina d'orientació per a professionals a fi que incorporin la mirada i les necessitats de les persones cuidadores.

Ciutadania

Programes de sensibilització, impuls i promoció de la cura i l’autocura.

Recull de mesures i accions previstes al Pla d'igualtat d'oportunitats 2011-2013 de l'Ajuntament de Barcelona i repertori de recursos per flexibilitzar la jornada i facilitar la conciliació de la vida laboral amb la personal i la familiar als i les treballadores municipals.

Programa d'acompanyament, orientació i seguiment a les famílies en el seu procés de reagrupació que ofereix un espai de trobada perquè coneguin els detalls dels serveis i persones en la mateixa situació, i disposin d'un entorn acollidor, apoderador i empàtic. 

Més informació

Els Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) ofereixen espais de trobada, formació i creixement personal per a dones que vulguin aprofundir en el seu autoconeixement i apoderament personal.

Més informació

Xarxa formada per més de cent empreses i organitzacions de mides i sectors d'activitat diverses que despleguen mesures orientades a facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar, personal i social dels seus treballadors i treballadores, afavorint la productivitat i la millora de la qualitat de vida de les persones de la ciutat.

Més informació

Premi anual per al reconeixement, la promoció i la divulgació de la tasca de les empreses compromeses amb l'impuls de les polítiques de conciliació de la vida laboral, familiar i personal a la ciutat.