×

Error message

 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).

Persones que tenen cura de familiars o persones properes

A Barcelona, una de cada quatre persones cuida una altra persona de la seva xarxa familiar o de convivència. El 90% de les activitats de cura relacionades amb la salut es proporcionen des de la família, i nou de cada deu hores de l’atenció a les persones de més de 65 anys es proveeixen des de la relació de parentiu i la xarxa social.

Per tant, ens adrecem a les persones que atenen, d’una manera no professional però continuada i en l’àmbit privat, una altra persona amb qui tenen un vincle de parentiu.

Sabem que la responsabilitat i la dedicació a les cures d’una forma sostinguda poden provocar esgotament físic i emocional i tenir un fort impacte en la vida de la persona cuidadora principal.

Persona cuidadora professional a la llar

A Barcelona, hi ha més de 55.000 persones donades d’alta en el règim “treball a la llar” de la Seguretat Social. Aquesta dada, però, no té en compte totes les persones que fan tasques de la llar i de cura a persones grans o infants d’una manera informal, amb un horari flexible i en condicions molt precàries.

Ens adrecem a les persones que fan un treball remunerat a la llar, independentment de la intensitat, de la relació laboral i de la situació administrativa.

Professionals de serveis socials, comunitaris i de salut

Les persones i equips de serveis socials, espais comunitaris i de l’àmbit de la salut són un col·lectiu fonamental en l’atenció directa tant a persones receptores de cura com a famílies cuidadores i persones treballadores del sector.

Ens adrecem a professionals i equips dels àmbits següents:

 • Serveis socials bàsics
 • Atenció primària de salut
 • Serveis d’atenció residencial
 • Xarxa hospitalària i d’internament sociosanitari
 • Àmbit educatiu, especialment de primera infància
 • Agents de proximitat i xarxes comunitàries

Entitats

Les organitzacions, les entitats i els col·lectius de l’àmbit de la cura constitueixen un ventall ampli de recursos, xarxes i relacions que representen un suport fonamental per a les famílies cuidadores i les persones receptores de cures.

Ens adrecem a professionals, equips i voluntariat dels àmbits següents:

 • Entitats de suport a les famílies i les persones cuidadores
 • Espais de criança
 • Entitats de suport a la gent gran
 • Organitzacions i col·lectius de treballadores de la llar

Persones que vulguin planificar la seva cura

Hi ha moments del cicle vital en què les necessitats de cura són més intensives i la capacitat de tenir cura d’un mateix/a es veu limitada. Ens adrecem a les persones que vulguin planificar la seva cura actual i futura:

 • Persones en situació de dependència, de discapacitat lligada a la manca d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, o amb alguna malaltia que requereixi l’atenció d’una o més persones
 • Persones grans que necessitin suport

Totes les persones necessitem rebre cures al llarg de la nostra vida, i vuit de cada deu persones seran cuidadores principals en algun moment de la seva vida, raó per la qual també ens adrecem a la ciutadania en general per promoure la consciència social vers la cura i la capacitat de cura i autocura del conjunt de la població.