Tens dubtes sobre el funcionament de l’espai Barcelona Cuida, els serveis que hi oferim o qüestions vinculades a les cures? En aquest apartat trobaràs resposta a algunes de les preguntes més freqüents. Si no trobes el que busques o necessites més informació, pots enviar-nos una consulta.

Preguntes sobre l'espai

Pots trucar per telèfon (93 413 21 21) a l'espai de dilluns a divendres, de 8.15 a 19.00 hores.

Pots venir sense cita prèvia dins l’horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.30 hores i de 15.00 a 18.30 hores. I el primer cap de setmana del mes; dissabte, de 16.00 a 19.30 hores.

També pots fer-nos arribar les teves consultes en línia a través d’aquest formulari.

Sí, a l'espai et podem facilitar aquest tipus de material.

No, des de l’espai no fem tràmits per accedir a centres residencials. En aquest enllaç pots trobar totes les oficines d’Afers Socials i Família.

No, els tràmits per accedir al reconeixement del grau de dependència els has de fer directament a la Generalitat. Al blog de tràmits més freqüents de l’apartat Serveis i Recursos en aquest web hi trobaràs els vincles amb la pàgina web per a cada un dels tràmits relacionats amb la Llei de la dependència. També et pots adreçar al Centre de Serveis Socials del teu barri o als Serveis d’Atenció a la Dependència de l’Ajuntament.

L’assignació de prestacions es concedirà després del reconeixement del grau de dependència.

A través de l’apartat d’agenda del nostre web o bé trucant a Barcelona Cuida i l'equip tècnic t'informarà.

 

 

Envia'ns un correu a barcelona.cuida@bcn.cat i ens posarem en contacte amb tu.


Preguntes sobre les persones cuidadores

La majoria de les persones són, o han estat, cuidadores en algun moment al llarg del seu cicle vital. Si la cura la proporcionen familiars o persones de l'entorn, parlem de persones cuidadores properes.

No hi ha cap requeriment específic, més enllà d'aquest vincle, per ser persona cuidadora propera, tot i que s'aconsella seguir algun dels cursos que ofereixen les administracions per a persones cuidadores no professionals, ja que et poden ajudar a fer millor la teva tasca i amb més seguretat.

Pots adreçar-te a l’Espai Barcelona Cuida i et podrem orientar sobre les entitats i serveis que et poden ajudar; també pots trobar-ne informació al cercador de Serveis i Recursos d’aquest web buscant “demència” o “famílies cuidadores”.

Pots trucar a Barcelona Cuida i l'equip tècnic t'orientarà sobre quines entitats especialitzades en malalties concretes et poden donar suport i quines formacions específiques et poden ser d'utilitat.

Recomanem preguntar-ho al/la metge/essa de referència de la persona malalta o dependent.

Hi ha diverses entitats a la ciutat que han creat grups de suport o grups d’ajuda mútua en què les persones cuidadores es poden trobar amb altres persones que estan en situacions similars i poden intercanviar experiències, donar-se suport i crear una xarxa de relació i ajuda. Pots trobar-les al cercador de Serveis i Recursos buscant “Grups d’ajuda mútua”.

Les treballadores de la llar i les cures poden treballar per a una empresa o bé per compte propi; en aquest segon cas és la persona o família qui les contracta.

Pots trucar a Barcelona Cuida i l'equip tècnic t'informarà i t'orientarà de les diferents opcions.

També pots trobar aquesta informació en el cercador de serveis i recursos buscant la paraula clau SAD.

Més informació

La contractació està regulada com “un/a treballador/a de la llar” i està inclosa en el Règim General de la Seguretat Social mitjançat l'establiment d'un sistema especial. Els treballadors/res tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social en els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les peculiaritats que es determinen reglamentàriament.

Tot i que el contracte es pot fer tant per escrit com de paraula, es recomana formalitzar-lo per escrit per clarificar bé quines són les condicions (jornada, durada, salari, etcètera). Si el/la treballador/a treballa menys de 60 hores mensuals, la mateixa persona es pot donar d’alta al règim de la Seguretat Social (quan ho acordi amb la persona que el/la contracta); si el contracte és per un temps superior a les 60 hores mensuals, és la persona que contracta qui ha d’assumir l’alta i les modificacions que es puguin produir en el règim de la Seguretat Social. Pots obtenir més informació a la guia Cuidem qui ens cuida, és de justícia!

Sí, s’ha de tramitar l’alta de la persona treballadora des de la primera hora de feina. Els tràmits que has de fer són senzills. Pots trucar a l’Espai Barcelona Cuida per rebre més informació o pots mirar al nostre web els espais d’assessorament que tenim en aquesta matèria.

L’Administració ha regulat els certificats de professionalitat, que permeten accedir a la formació necessària per treballar com a cuidador/a professional i que tenen en compte l’experiència prèvia, així com els estudis previs, encara que siguin en un altre àmbit.

Cal que contactis amb el centre de serveis socials de referència del teu familiar o bé amb el seu metge de referència i exposis la situació.

Més informació

Hi ha uns serveis anomenats “Respir”, que faciliten l’atenció residencial a la persona que rep cura perquè la persona cuidadora pugui atendre situacions imprevistes o, fins i tot, descansar.

El Servei Respir Plus és un programa d’ajuts econòmics per facilitar que les persones grans amb dependència puguin estar temporalment en un centre residencial privat per a gent gran; tota la informació d’aquest programa la pots trobar al seu web.

La Diputació de Barcelona disposa d’un Servei de Respir per a totes les persones de la demarcació de Barcelona; s’hi accedeix mitjançant els centres de serveis socials.

Hauries d’adreçar-te al servei de treball social del centre hospitalari on està ingressada la persona a qui cuides i demanar orientació sobre la previsió de necessitats que tindrà i quins són els possibles serveis de suport: des de centres sociosanitaris de curta estada fins a la coordinació amb els serveis socials municipals per accedir a un altre tipus de recursos si l’atenció que requerirà no pots seguir assumint-la tu sol/a.

Si la situació de la persona ha canviat molt i té necessitats que no pots atendre (per exemple, necessita més supervisió o cura, o necessita ajut per fer activitats que abans feia i que no pots atendre tu sol/a), hauries d’adreçar-te al Centre de Serveis Socials del barri per sol·licitar orientació sobre els serveis o prestacions que et puguin ajudar en l’atenció al familiar que cuides.

Si la persona que rep la cura necessita de suport per a la realització d’activitats bàsiques i no té reconegut el grau de dependència, hauries d’iniciar els tràmits per al reconeixement d’aquest grau; això també et facilitarà l’accés a serveis i prestacions per a la cura.


Preguntes sobre les treballadores de la llar i les cures

Si la cura es proporciona a canvi d'una remuneració, parlem de treballadores de la llar i les cures.

La contractació pot fer-la una empresa o bé una persona o família (particular).

En tots els casos, cal respectar els drets de les treballadores que emanen de la normativa reguladora del sector.

La formació pot ser reglada o no reglada. Hi ha una gran varietat i tipologia de cursos, seminaris, estudis universitaris, cicles formatius, etcètera.

Pots trucar a Barcelona Cuida i l'equip tècnic t'orientarà i t'informarà de quina formació és la més adient per a tu.

La formació ens permet actualitzar i ampliar el coneixement, millorar les nostres competències i habilitats i promoure noves oportunitats laborals.

Si vols formar-te, pots trucar a Barcelona Cuida i l'equip tècnic t'orientarà.

Hi ha mecanismes per convalidar algunes experiències professionals realitzades, fins i tot de països extracomunitaris.

Pots trucar a Barcelona Cuida i l'equip tècnic t'orientarà.

Hi ha moltes ofertes laborals i cal conèixer els requisits i condicions laborals concretes de cada una.

A Barcelona Cuida et podem orientar pel que fa al circuit que cal seguir si busques feina i les entitats que aglutinen treballadores de la llar i les cures.

És important cuidar-nos per poder cuidar. Hi ha entitats i equips de professionals a la ciutat que vetllen per la bona salut emocional de la ciutadania i els professionals.

Si necessites aquest suport, pots trucar a Barcelona Cuida i l'equip tècnic t'orientarà.

A Barcelona hi ha diverses entitats que aglutinen treballadores de la llar amb l'objectiu de donar-te suport i reivindicar els seus drets.

Si necessites aquest suport, pots trucar a Barcelona Cuida i l'equip tècnic t'orientarà.

Els punts de defensa dels drets laborals estan impulsats per Barcelona Activa.

Són un recurs per fer front a la precarietat laboral i la vulneració de drets i per fomentar l'ocupació de qualitat i estan oberts a qualsevol persona, visqui on visqui i es trobi en la situació laboral i administrativa en què es trobi.

Assessoren en relació amb la vulneració de drets laborals, dubtes sobre drets i deures a la feina, el marc legal que t'empara, etcètera.

Si necessites més informació pots trucar al Barcelona Cuida i t'informaran.


Preguntes sobre la criança

Cal que contactis amb el seu CAP de referència i demanis cita amb el pediatre/a amb l'objectiu d'exposar-li el que observes.

Pots adreçar-te a alguns dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç i els professionals t'orientaran o bé pots contactar amb el CAP de referència del teu fill o filla i demanar cita amb el seu pediatre/a amb l'objectiu d'exposar-li el que observes.

La ciutat de Barcelona, com a ciutat amiga de la infància, té una àmplia oferta de serveis i espais adreçats als infants;

A Barcelona hi ha diversos espais familiars, espais nadó, espais avis/nets, grups de criança, etcètera. Pots trucar a Barcelona Cuida i l'equip tècnic t'orientarà.

Si ets una mare treballadora o un pare treballador tens dret a una sèrie de prestacions quan tens un/a fill/a; tens dret a aquestes prestacions tant si has tingut el teu/la teva fill/a per embaràs, per adopció o per acolliment.

Les mares i pares teniu dret a un període de descans i, a més, a una prestació que cobreixi el salari durant aquest període de descans, la prestació la cobreix l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i representa el 100% del salari.

Els períodes de descans són diferents si ets la mare o el pare (o l’altre progenitor, si sou parelles del mateix sexe):

 • Les mares (o primer progenitor, en cas de parelles del mateix sexe) teniu dret a un període de descans de 16 setmanes ininterrompudes que es pot ampliar en diverses situacions (parts, adopció o acolliment múltiple o discapacitat del nadó o hospitalització del nadó).
 • Els pares o l’altre progenitor teniu dret a un descans de 12 setmanes ininterrompudes (des de l’1 de gener de 2020). Quatre s’han de fer després del part i les vuit restants dins el primer any de vida del nadó. El període també s’amplia en cas de part, adopció o acolliment múltiple, discapacitat o hospitalització del nadó.

Pots trobar més informació sobre les prestacions, els diversos permisos per absentar-te de la feina, les condicions per beneficiar-te'n, la documentació que s’ha d’aportar i altra informació, així com les actualitzacions que es vagin produint en aquest àmbit en aquest lloc web.

Sobre la prestació per maternitat pots trobar informació en aquest apartat del web de la Seguretat Social.

Sobre la prestació per paternitat pots trobar informació en aquest apartat del web de la Seguretat Social.

Tota la informació sobre la preinscripció a les escoles bressol municipals la pots trobar al web d’escoles bressol.

A partir del curs 2018-2019, la preinscripció es pot fer tant presencialment al centre que vulguis com per via telemàtica. Al web, hi trobaràs els criteris d’assignació de places i tota la informació per seguir el procés de preinscripció i després de matriculació, així com tots els centres municipals.

El procés de preinscripció i inscripció als centres d’educació infantil i primària (dels 3 als 12 anys) i dels instituts d’educació secundària, que inclou l’educació secundària obligatòria (dels 12 als 16 anys) i l’educació postobligatòria (batxillerat i formació professional o artística, a partir dels 16 anys) està regulat per la Generalitat de Catalunya i a Barcelona es gestiona des del Consorci d’Educació de Barcelona. Al web, hi pots trobar tota la informació del procés, des de les jornades de portes obertes i sessions informatives a les famílies, fins als requeriments i els criteris de puntuació per a l’assignació de places.

Tens dret a demanar una excedència per tenir cura del teu/la teva fill/a sempre que sigui menor de 12 anys; també s’aplica en cas de menors acollits o de cura d’altres professionals.

Pots trobar tota la informació a la pàgina web de la Seguretat Social seguint la ruta: Inici/Treballadors/Prestacions-Pensions de treballadors/ Prestació no econòmica per cura del fill, del menor acollit o d'altres familiars o en aquest enllaç.


Preguntes sobre recursos per a la cura

Un assistent personal és un professional que ofereix suport en la cura a les persones amb discapacitat i en situació de dependència per a la realització de les activitats de la vida diària i d'inclusió en la comunitat.

La persona beneficiària és qui decideix les activitats que cal realitzar, quan es fan, qui les fa i la manera de dur-les a terme.

L'objectiu és facilitar a les persones la realització d'un projecte de vida independent en tots els àmbits vitals: relacions socials i familiars, funció parental, educació, formació, treball, salut, participació ciutadana, política, cultura, oci, esport i activitats lúdiques, entre d'altres.

 

El Servei d'Assistència Personal de Barcelona proporciona a les persones amb discapacitat i en situació de dependència el suport necessari d'un/a assistent personal per a la realització de les activitats de la vida diària i d'inclusió en la comunitat.

 

Pots contactar amb el Servei d'Assistència Personal de l'Ajuntament de Barcelona. També pots trucar a Barcelona Cuida per conèixer entitats sense ànim de lucre que gestionen els contactes d'assistents personals.

Pots contactar amb el Servei d'Assistència Personal de l'Ajuntament de Barcelona, i també pots trucar a Barcelona Cuida per a conèixer entitats sense ànim que gestuionen els contactes d'assistents personals.

Les treballadores de la llar i les cures poden treballar per a una empresa o bé per compte propi; en aquest segon cas és la persona o família qui les contracta.

Pots trucar a Barcelona Cuida i l'equip tècnic t'informarà i t'orientarà de les diferents opcions.

 

Hi ha diferents fórmules i models d'habitatge. Pots trucar a Barcelona Cuida i l'equip tècnic t'orientarà.

A Barcelona hi ha moltes entitats de l'àmbit de les cures que estan especialitzades en diferents àmbits: salut, gent gran, feminismes, infància i família, etcètera.

Si vols conèixer-les, pots trucar a Barcelona Cuida i l'equip tècnic t'orientarà.

Pots trobar-ne tant a la Guia de Barcelona buscant per “serveis socials” i “centres de dia per a gent gran” o “serveis per a persones amb discapacitat o diversitat funcional”; en el cercador de Serveis i Recursos d’aquest web pots trobar-ho buscant per “allotjament” o “atenció residencial”, i també al Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Sí, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona té un mapa on hi ha els centres residencials i els centres de dia; hi consten, també, les places disponibles i les persones en llista d’espera. El pots trobar al web del Consorci; hi pots veure quina és la llista d’espera que hi ha a cada residència o centre de dia.

Pots trobar-ne tant a la Guia de Barcelona buscant per “serveis socials” i “residències per a gent gran” o “serveis per a persones amb discapacitat o diversitat funcional”, al cercador de Serveis i Recursos d’aquest web també en pots trobar buscant “atenció diürna”, i també al Consorci de Serveis Socials de Barcelona.


Preguntes sobre la Covid-19

 • 010 i 012 per a informació general
 • 112 per a emergències sanitàries
 • 061 per a l’assistència sanitària davant els símptomes de Covid-19

Es recomana seguir només les recomanacions i els consells de salut que provinguin de fonts d’informació oficials (per exemple, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, “Barcelona des de casa” i el compte de Twitter @bcn_ajuntament, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el seu compte de Twitter @salutcat).

 • Les persones de més de 65 anys
 • Les persones amb malalties cròniques (per exemple, trastorns cardiovasculars, pulmonars, càncer, immunodeficiències, hipertensió arterial, diabetis)
 • Seguir les recomanacions bàsiques d’higiene i autoprotecció.

          https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/recomanacions-generals/

 • Menjar de manera saludable i beure aigua regularment.
 • Dormir prou hores al dia (l’ideal són 8).
 • Fer exercici cada dia.
 • Fer activitats que et facin sentir bé (fer exercici, llegir, escriure, fer activitats artístiques, parlar amb les persones estimades, etcètera).
 • Intentar mantenir la rutina pel que fa als horaris.
 • Desconnectar de les notícies de tant en tant.
 • Sortir cada dia uns minuts a la finestra/balcó/terrassa.
 • Mantenir una actitud positiva.
 • Parlar de com ens sentim amb les persones properes i aprofitar la tecnologia per a dur-ho a terme.
 • Buscar suports externs quan sigui necessari (emocionals, per exemple).

 

 • Seguir totes les recomanacions de l’apartat “Què he de fer per cuidar-me?”.
 • Procurar mantenir una distància d’1 a 2 metres entre la persona que cuides i tu.
 • Minimitzar el contacte de la persona malalta o dependent amb les altres persones que viuen a casa.
 • A causa del confinament, no està permès rebre visites.
 • Si rebeu assistència domiciliària, cal proporcionar-li a la persona treballadora mascaretes i guants.
 • Minimitzar el contacte de la persona malalta o dependent amb els objectes i estris de casa: procurar que la persona que cuides no toqui els objectes i les superfícies que han tocat altres persones; fer servir estris de cuina i tovalloles diferenciades; vigilar especialment els passamans, els comandaments a distància i les taules.
 • Minimitzar el contacte de la persona malalta o dependent amb els espais comuns de casa: ventilar els espais de la casa abans que la persona hi entri; en la mesura que es pugui, utilitzar lavabos diferents i, si no, és recomanable netejar-lo després de cada ús.
 • Explicar-li la importància de quedar-se a casa durant un temps.
 • Explicar-li la importància de rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó.
 • Procurar pensar activitats per passar el temps i desconnectar conjuntament.
 • Procurar tenir una actitud positiva, reconfortant i tranquil·la per evitar que es creï un ambient de preocupació.

 

Sí, el treball de la cura amb menors d'edat, persones dependents i diversitat funcional és considerat servei essencial durant l'estat d'alarma.

Sí, durant l'estat d'alarma s'ha activat un subsidi per a aquelles persones que han estat acomiadades o han vist reduïts els seus ingressos.

Més informació

Durant l'estat d'alarma, el Consorci de Formació Continuada ofereix un curs en modalitat telemàtica per adquirir els coneixements necessaris en l'àmbit de les cures davant de la situació actual.

Pots trucar a Barcelona Cuida i l'equip tècnic t'orientarà.

Actualment hi ha moltes ofertes laborals i cal conèixer els requisits i les condicions concretes de cada una.

A Barcelona Cuida et podem orientar pel que fa al circuit que cal seguir si busques feina i les entitats que aglutinen treballadores de la llar i les cures.

 

No. És un document que facilita la declaració però no és obligatori. Sí que és recomanable.

Més informació

La situació actual d'incertesa i l'obligació de confinament, que s'ha allargat més del que estava previst inicialment, pot afectar la salut mental de la ciutadania. Les emocions més freqüents que es poden sentir davant d'aquesta situació són la por o el pànic, la solitud, la incertesa, la ira, la tristor, l'avorriment, l'angoixa o l'estrès, entre d'altres.

L'Ajuntament de Barcelona i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) han acordat donar un impuls addicional al servei d'atenció telefònica per oferir suport emocional a la ciutadania. El número de telèfon és el 649.756.713 i l'horari d'atenció és de dilluns a diumenge de 9.00 a 20.00 hores.

Diverses treballadores de la llar i les cures, que la majoria són dones i en moltes ocasions desenvolupen feines en l'entorn de l'economia informal, amb l'actual context han manifestat cert grau de malestar per algunes situacions que viuen en relació amb els serveis d'atenció personal que duen a terme a domicili.

S'ha activat per a elles un telèfon de suport emocional, el número 900.505.805 amb la clau ‘DOMICILIO2020'.

Si necessites més informació, pots trucar a Barcelona Cuida i l'equip tècnic t'orientarà.

 

Els centres d'atenció primària compten amb un equip de professionals de treball social. Contacta amb el teu CAP per sol·licitar cita amb aquest professional i exposa-li la teva situació i necessitats.

La Meva Salut (LMS) és un espai digital personal, de consulta i de relació, que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d'altres serveis en línia per fer tràmits, consultes i tenir cura de la seva salut.

Inclou la informació que s'ha generat per l'atenció sanitària prestada en algun dels centres assistencials públics, com ara el pla de medicació vigent, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries. Els centres han de publicar aquesta informació a fi que els pacients la puguin visualitzar i consultar a través de La Meva Salut.

Durant l'estat d'alarma pots sol·licitar l'accés a La Meva Salut sense necessitat d'anar a cap centre sanitari.
 

Més informació

Sí, durant l'estat d'alarma està oberta l'aplicació per poder obtenir la TSI.

Més informació

Sí, s'ha de facilitar l'acompanyament per part del familiar. L'acompanyant ha de ser sempre la mateixa persona, sempre que la situació clínica ho permeti (per exemple, en el cas d'ingrés a l'UCI no està permès).

Pots contactar amb el Servei d'Atenció a les Persones de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD):

 • sap@bcn.cat / 934 132 775 (de dilluns a divendres de 10.00 a 13.30 h) / 010
 • A través de la plataforma d'atenció en línia de l'Ajuntament de Barcelona

Es designa a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron com a hospital de referència de Catalunya per a les dones amb covid-19 amb criteris d'ingrés. 

Durant l'ingrés hospitalari, no es preveu de manera ordinària l'acompanyament per part dels familiars. Pots preguntar al centre hospitalari en qüestió i te n'informaran.

Sí, l'ICS ha elaborat una sèrie de càpsules breus de preparació al naixement i el puerperi:

Més informació

Sí, cada hospital té uns protocols establerts; els professionals sanitaris donaran resposta amb criteris mèdics i de seguretat.

Les autoritats sanitàries no permeten la mobilitat de les persones atès que han d'estar confinades als seus domicilis. Un cop hagi tingut lloc la incineració, Cementiris de Barcelona oferirà un servei, sense cost, de lliurament de cendres a domicili.

Cementiris de Barcelona habilitarà espais dins dels recintes per a poder fer un comiat quan la situació es normalitzi.

A través de l'Oficina d'Afers Religiosos també s'ofereix la possibilitat de facilitar el contacte de la comunitat o tradició religiosa de referència per garantir atenció espiritual, en cas que es consideri necessari, mitjançant el correu electrònic: oar@bcn.cat.


Comparteix aquest contingut