Tens dubtes sobre el funcionament de l’espai Barcelona Cuida, els serveis que hi oferim o qüestions vinculades a les cures? En aquest apartat trobaràs resposta a algunes de les preguntes més freqüents. Si no trobes el que busques o necessites més informació, pots enviar-nos una consulta.

Preguntes sobre l'espai

Pots trucar per telèfon (93 413 21 21) al centre de dilluns a divendres, de 8.15 a 19.00 hores.

Pots venir sense cita prèvia dins l’horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.30 hores i de 15.00 a 18.30 hores. I el primer cap de setmana del mes; dissabte, de 16.00 a 19.30 hores.

També pots fer-nos arribar les teves consultes en línia a través d’aquest formulari.

No, els tràmits per accedir al reconeixement del grau de dependència els has de fer directament a la Generalitat. Al blog de tràmits més freqüents de l’apartat Serveis i Recursos en aquest web hi trobaràs els vincles amb la pàgina web per a cada un dels tràmits relacionats amb la Llei de la dependència. També et pots adreçar al Centre de Serveis Socials del teu barri o als Serveis d’Atenció a la Dependència de l’Ajuntament.

L’assignació de prestacions es concedirà després del reconeixement del grau de dependència.

No, des de l’espai no fem tràmits per accedir a centres residencials. En aquest enllaç pots trobar totes les oficines d’Afers Socials i Família.

No, al centre et podem orientar d’on pots trobar aquest material, però no disposa d’aquest servei.

Envia'ns un correu a barcelona.cuida@bcn.cat i ens posarem en contacte amb tu.


Preguntes sobre les persones cuidadores

La majoria de les persones són, o han estat, cuidadores en algun moment al llarg del seu cicle vital. Si la cura la proporcionen familiars o persones de l’entorn no hi ha cap requeriment específic, més enllà d’aquest vincle familiar, tot i que s’aconsella seguir algun dels cursos que ofereixen les administracions per a persones cuidadores no professionals, ja que us poden ajudar a fer millor la vostra tasca i amb més seguretat.

En canvi, si la cura es proporciona a canvi d’una remuneració, les condicions les pot imposar tant la persona contractant (en el cas de contractacions privades) com la normativa reguladora del sector (en el cas de serveis prestats per empreses o entitats).

Per ser una persona cuidadora professional és necessari disposar de formació professional de grau mitjà (tècnic d’atenció a persones en situació de dependència o titulacions relacionades amb les persones a les quals s’atendrà).

Hi ha empreses i entitats que ofereixen aquests serveis, tant la prestació directa com la intermediació per a la contractació privada. Pots trobar aquesta informació en el cercador de Serveis i Recursos buscant la paraula clau “ocupació”.

La contractació d’una persona cuidadora professional està regulada com “un/a treballador/a de la llar” i està inclosa en el Règim General de la Seguretat Social mitjançat l'establiment d'un sistema especial. Els treballadors/res tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social en els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les peculiaritats que es determinen reglamentàriament.

Tot i que el contracte es pot fer tant per escrit com de paraula, es recomana formalitzar-lo per escrit per clarificar bé quines són les condicions (jornada, durada, salari, etcètera). Si el/la treballador/a treballa menys de 60 hores mensuals, la mateixa persona es pot donar d’alta al règim de la Seguretat Social (quan ho acordi amb la persona que el/la contracta); si el contracte és per un temps superior a les 60 hores mensuals, és la persona que contracta qui ha d’assumir l’alta i les modificacions que es puguin produir en el règim de la Seguretat Social. Pots obtenir més informació a la guia Cuidem qui ens cuida, és de justícia!

L’Administració ha regulat els certificats de professionalitat, que permeten accedir a la formació necessària per treballar com a cuidador/a professional i que tenen en compte l’experiència prèvia, així com els estudis previs, encara que siguin en un altre àmbit.

Hi ha diverses entitats a la ciutat que han creat grups de suport o grups d’ajuda mútua en què les persones cuidadores es poden trobar amb altres persones que estan en situacions similars i poden intercanviar experiències, donar-se suport i crear una xarxa de relació i ajuda. Pots trobar-les al cercador de Serveis i Recursos buscant “Grups d’ajuda mútua”.

Com a treballador/a tens uns drets i uns deures que s’han de respectar.

Formen part de les feines de la llar i les cures els serveis remunerats que es duguin a terme dins del domicili familiar. Si estàs fent aquestes tasques, has de saber que per llei:

  • T'han de donar d’alta a la Seguretat Social i fer-te un contracte.
  • Has de tenir una retribució dinerària (salari) que no pot estar mai per sota del salari mínim interprofessional (SMI).
  • La jornada màxima permesa són 40 hores setmanals de treball efectiu i 20 hores de presència.
  • El descans entre jornades per a treballadors externs i treballadores externes ha de ser de 12 hores seguides diàries.

En cas d’acomiadament, cal que te'l comuniquin per escrit i et paguin la indemnització pertinent.

Si has trobat la feina mitjançant una agència de col·locació o una empresa de treball temporal (ETT), aquestes no es poden quedar una part del teu sou.

Pots trucar a l’Espai Barcelona Cuida per rebre més informació o pots mirar al nostre web els espais d’assessorament que tenim en aquesta matèria.

Sí, s’ha de tramitar l’alta de la persona treballadora des de la primera hora de feina. Els tràmits que has de fer són senzills. Pots trucar a l’Espai Barcelona Cuida per rebre més informació o pots mirar al nostre web els espais d’assessorament que tenim en aquesta matèria.


Preguntes sobre la cura de persones grans, amb dependència, discapacitat o diversitat funcional

Pots trobar-ne tant a la Guia de Barcelona buscant per “serveis socials” i “centres de dia per a gent gran” o “serveis per a persones amb discapacitat o diversitat funcional”; en el cercador de Serveis i Recursos d’aquest web pots trobar-ho buscant per “allotjament” o “atenció residencial”, i també al Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Pots trobar-ne tant a la Guia de Barcelona buscant per “serveis socials” i “residències per a gent gran” o “serveis per a persones amb discapacitat o diversitat funcional”, al cercador de Serveis i Recursos d’aquest web també en pots trobar buscant “atenció diürna”, i també al Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Sí, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona té un mapa on hi ha els centres residencials i els centres de dia; hi consten, també, les places disponibles i les persones en llista d’espera. El pots trobar al web del Consorci; hi pots veure quina és la llista d’espera que hi ha a cada residència o centre de dia.

Pots adreçar-te a l’Espai Barcelona Cuida i et podrem orientar sobre les entitats i serveis que et poden ajudar; també pots trobar-ne informació al cercador de Serveis i Recursos d’aquest web buscant “demència” o “famílies cuidadores”.

Hi ha uns serveis anomenats “Respir”, que faciliten l’atenció residencial a la persona que rep cura perquè la persona cuidadora pugui atendre situacions imprevistes o, fins i tot, descansar.

El Servei Respir Plus és un programa d’ajuts econòmics per facilitar que les persones grans amb dependència puguin estar temporalment en un centre residencial privat per a gent gran; tota la informació d’aquest programa la pots trobar al seu web.

La Diputació de Barcelona disposa d’un Servei de Respir per a totes les persones de la demarcació de Barcelona; s’hi accedeix mitjançant els centres de serveis socials.

Hauries d’adreçar-te al servei de treball social del centre hospitalari on està ingressada la persona a qui cuides i demanar orientació sobre la previsió de necessitats que tindrà i quins són els possibles serveis de suport: des de centres sociosanitaris de curta estada fins a la coordinació amb els serveis socials municipals per accedir a un altre tipus de recursos si l’atenció que requerirà no pots seguir assumint-la tu sol/a.

Si la situació de la persona ha canviat molt i té necessitats que no pots atendre (per exemple, necessita més supervisió o cura, o necessita ajut per fer activitats que abans feia i que no pots atendre tu sol/a), hauries d’adreçar-te al Centre de Serveis Socials del barri per sol·licitar orientació sobre els serveis o prestacions que et puguin ajudar en l’atenció al familiar que cuides.

Si la persona que rep la cura necessita de suport per a la realització d’activitats bàsiques i no té reconegut el grau de dependència, hauries d’iniciar els tràmits per al reconeixement d’aquest grau; això també et facilitarà l’accés a serveis i prestacions per a la cura.


Preguntes sobre la criança

Tota la informació sobre la preinscripció a les escoles bressol municipals la pots trobar al web d’escoles bressol.

A partir del curs 2018-2019, la preinscripció es pot fer tant presencialment al centre que vulguis com per via telemàtica. Al web, hi trobaràs els criteris d’assignació de places i tota la informació per seguir el procés de preinscripció i després de matriculació, així com tots els centres municipals.

El procés de preinscripció i inscripció als centres d’educació infantil i primària (dels 3 als 12 anys) i dels instituts d’educació secundària, que inclou l’educació secundària obligatòria (dels 12 als 16 anys) i l’educació postobligatòria (batxillerat i formació professional o artística, a partir dels 16 anys) està regulat per la Generalitat de Catalunya i a Barcelona es gestiona des del Consorci d’Educació de Barcelona. Al web, hi pots trobar tota la informació del procés, des de les jornades de portes obertes i sessions informatives a les famílies, fins als requeriments i els criteris de puntuació per a l’assignació de places.

Si ets una mare treballadora o un pare treballador tens dret a una sèrie de prestacions quan tens un/a fill/a; tens dret a aquestes prestacions tant si has tingut el teu/la teva fill/a per embaràs, per adopció o per acolliment.

Les mares i pares teniu dret a un període de descans i, a més, a una prestació que cobreixi el salari durant aquest període de descans, la prestació la cobreix l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i representa el 100% del salari.

Els períodes de descans són diferents si ets la mare o el pare (o l’altre progenitor, si sou parelles del mateix sexe):

  • Les mares (o primer progenitor, en cas de parelles del mateix sexe) teniu dret a un període de descans de 16 setmanes ininterrompudes que es pot ampliar en diverses situacions (parts, adopció o acolliment múltiple o discapacitat del nadó o hospitalització del nadó).
  • Els pares o l’altre progenitor teniu dret a un descans de 12 setmanes ininterrompudes (des de l’1 de gener de 2020). Quatre s’han de fer després del part i les vuit restants dins el primer any de vida del nadó. El període també s’amplia en cas de part, adopció o acolliment múltiple, discapacitat o hospitalització del nadó.

Pots trobar més informació sobre les prestacions, els diversos permisos per absentar-te de la feina, les condicions per beneficiar-te'n, la documentació que s’ha d’aportar i altra informació, així com les actualitzacions que es vagin produint en aquest àmbit en aquest lloc web.

Sobre la prestació per maternitat pots trobar informació en aquest apartat del web de la Seguretat Social.

Sobre la prestació per paternitat pots trobar informació en aquest apartat del web de la Seguretat Social.

Tens dret a demanar una excedència per tenir cura del teu/la teva fill/a sempre que sigui menor de 12 anys; també s’aplica en cas de menors acollits o de cura d’altres professionals.

Pots trobar tota la informació a la pàgina web de la Seguretat Social seguint la ruta: Inici/Treballadors/Prestacions-Pensions de treballadors/ Prestació no econòmica per cura del fill, del menor acollit o d'altres familiars o en aquest enllaç.

La ciutat de Barcelona, com a ciutat amiga de la infància, té una àmplia oferta de serveis i espais adreçats als infants;


Comparteix aquest contingut