Quinze mares veïnes acompanyaran dones del seu context cultural en la criança

VILAVEÏNA. Un projecte seleccionarà quinze dones amb fills a càrrec per formar-se i actuar com a referents en maternitat, apoderament i enxarxament a altres mares del seu context cultural.

VilaVeïna engega un projecte de suport a la criança, foment de l’educació en la primera infància i enxarxament comunitari per a dones amb infants de 0 a 3 anys. La iniciativa se sustenta en el suport entre iguals i vol arribar a dones d’orígens diversos i sense xarxa social o relacional.

El projecte ‘Mares veïnes’, que s’implantarà als barris de la Trinitat Vella, la Prosperitat, la Marina, el Carmel, el Gòtic i el Besòs i el Maresme, està buscant quinze dones per formar-se i esdevenir referents per a altres dones del seu context cultural d’origen. Les seleccionades faran de pont per afavorir el coneixement i l’enxarxament de mares nouvingudes i d’orígens diversos amb els recursos i serveis vinculats a l’àmbit de la salut i l’educació que tenen a la seva disposició.

La iniciativa respon a un context de creixent diversitat tant en l’origen de les persones nouvingudes com en els models de família existents a la ciutat de Barcelona. En aquest cas, saposta per una estratègia d’igual a igual per afavorir l’acolliment, superar resistències i acompanyar en els dubtes i pors que el procés de criança genera, més encara en un context amb uns imaginaris i costums diferents del país de procedència. 

Per fer aquesta tasca les quinze dones seleccionades rebran una formació becada durant dos mesos que les capacitarà en àmbits instrumentals –com la llengua i la tecnologia–,  transversals –relacionats amb les tasques del projecte com el treball en equip, les habilitats comunicatives, etc.– i en competències específiques de suport a la criança. 

Un cop superada la formació, es farà un contracte laboral a les dones seleccionades per posar en pràctica els coneixements en el seu entorn i en interrelació amb altres projectes i recursos públics ja existents. Quan s’acosti el final d’aquesta fase, que es preveu que duri vuit mesos, se’ls farà un acompanyament perquè es puguin inserir en el món laboral. 

Amb tot això, “Mares veïnes” vol promoure la salut i l’educació dels infants entre les dones amb fills i filles en la primera infància i d’orígens diversos. A més, el projecte també busca reduir les desigualtat en l’educació, fomentar l’apoderament de les dones, millorar les seves competències professionals i fer prevenció i acció comunitària

Si ets dona, mare, d’origen divers i vius a algun dels barris on es desplegarà el projecte, t’animem a participar-hi i convertir-te en referent en petita infància. Informa-te’n al teu espai VilaVeïna més proper o al correu vilvaveina@bcn.cat.

Més informació

Comparteix aquest contingut