Governança

La FiC s’ha dotat del Consell de la Fabra que aspira a ser un espai consultiu i de governança que afavoreixi dinàmiques destinades a dissenyar col·lectivament tant el que passa a la FiC com el seu futur. Es tracta d’un espai en el qual es poden trobar els projectes residents i associats de la Fàbrica, a més de les entitats i persones interessades del territori, per tal de compartir i consensuar elements que vagin definint les formes de fer i d’habitar la fàbrica.

És un espai consultiu en el qual es troben els residents de la fàbrica, els associats i les entitats de barri, per tal de consensuar metodologies i criteris compartits a fi de construir de manera plural la identitat de la fàbrica i facilitar-ne l’arrelament.
És un punt de trobada i comunicació: la plenària i les comissions del consell també són espais en què es poden compartir inquietuds, necessitats i propostes per millorar la gestió i el dia a dia de la FiC.
És un espai de treball comú / plural: a través d’aquest òrgan, la comunitat de la FiC es coneix i reforça el seu vincle, part primordial de qualsevol espai d’investigació, creació i innovació en matèria cultural. Aquesta dinàmica de treball i convivència busca facilitar la col·laboració entre els diferents residents i entitats i l’intercanvi de recursos.
És també un espai en el qual relacionar-se amb les entitats i els col·lectius del territori interessats en la creació cultural, en l’educació i en el treball comunitari, procurant que sorgeixin processos de treball conjunt que responguin a necessitats i inquietuds compartides.

EL CONSELL ESTÀ INTEGRAT PER:

  • Residents de la Fàbrica de Creació. 
  • Treballadors i treballadores de la Fàbrica de Creació. 
  • Persones vinculades, festivals i activitats externes que tinguin lloc a la FiC. 
  • Institucions i entitats de barri de Sant Andreu relacionades amb la cultura. 
  • Qualsevol persona que estigui involucrada en algun dels projectes o programes que es desenvolupen en el marc de la FiC.

EL CONSELL S’ORGANITZA DE LA SEGÜENT MANERA:

  • Plenària del Consell: és el punt de trobada i de posada en comú de tots els seus membres. 
  • Comissions: grups de treball centrats al voltant d’un eix específic. Programació // Processos Col·lectius // Comunicació // Habitar la Fàbrica // 
  • Comissió Executiva: espai per a la recollida de propostes de la Plenària i de les comissions i per a la posada en marxa de les propostes. Els membres de la Comissió aniran canviant cada dos anys per altres membres proposats en la Plenària, vetllant per respectar la diversitat de perfils i coneixements experts.

Subscriu-te al nostre butlletí

Assabenta’t de les activitats destacades de Fabra i Coats: Fàbrica de Creació de Barcelona. Residències artístiques, festivals, concerts, activitats educatives i moltes altres activitats.

Subscriu-te!