Qui som i què fem

Som un ecosistema en el qual artistes i col·lectius de diferents disciplines poden desenvolupar la seva activitat i trobar suport. Els artistes residents tenen accés a espais flexibles i adaptables a la seva activitat, als quals poden accedir a través de diferents convocatòries. També se’ls facilita suport i eines per poder establir vincles i relacions més enllà de l’equipament, de manera que puguin donar un impuls a la seva carrera.

Paral·lelament, a la fàbrica acollim un ampli programa d’activitats públiques de caràcter artístic i contemporani, que ens situa com un equipament de referència a tota la ciutat, al mateix temps que mantenim estrets llaços amb Sant Andreu i el seu veïnat.

Actualment, el nostre treball es fonamenta en tres grans eixos que es corresponen amb els grans objectius de les polítiques culturals de l’Ajuntament de Barcelona:

Eixos de treball

 • Objectius

  • Objectiu 1. Ser un espai multidisciplinari de referència pel que fa al suport a la creació, a escala local, metropolitana, nacional i internacional.
  • Objectiu 2. Dotar-nos d’espais adequats per a la pràctica artística i adaptables a les necessitats canviants del sector cultural.
  • Objectiu 3. Disposar d’eines d’acompanyament als projectes culturals en residència.
  • Objectiu 4. Ser espai de referència per acollir manifestacions obertes al públic que treballin des del risc i la innovació cultural.
  • Objectiu 5. Posicionar-nos en l’entorn professional del sector cultural com a planter que dona impuls a projectes d’interès. 
  • Objectiu 6. Establir vincles entre centres de formació en arts i la fàbrica per tal de situar-nos com una baula/recurs dins la trajectòria professional de futurs/joves artistes.

  Accions

  • Acció 1. Diferents modalitats de convocatòries de residències: Convocatòria general i convocatòries parcials per espais disponibles que recullen la diversitat de formats i disciplines artístiques. 
  • Acció 2. Obres d’adequació de les instal·lacions actuals.
  • Acció 3. Programa de formació i assessorament per a residents.
   • “Artista! Això t’incumbeix!”
   • Acords amb Barcelona Activa
   • Acords amb la UOC
  • Acció 4. Ampliació del material tècnic de producció bàsic del qual disposa la fàbrica i que permeti acompanyar processos creatius.
  • Acció 5. Acords amb festivals, fires i activitats culturals que treballin des del risc, els nous formats i la multidisciplinarietat per acollir-los en les millors condicions possibles. 
  • Acció 6. Política de preus públics que permeti acollir activitat cultural en les millors condicions.
  • Acció 7. Reforç de les eines de comunicació i programes de difusió, dels projectes, programes i esdeveniments que es desenvolupen en el nostre equipament. 
  • Acció 8. Incorporació de propostes artístiques procedents de la fàbrica en programes culturals propis de l’ICUB, l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Sant Andreu (Creació i Museus —Festival Grec—, BCN Dibuixa, SAC CC Sant Andreu, Calidoscopi, Fàbrica de Reis...).
  • Acció 9. Acords amb centres de formació (Massana, UB ProdArt, etc.) per tal d’ampliar el nostre suport al teixit artístic. 
  • Acció 10. Desenvolupament d’accions destinades a compartir i transmetre coneixement entorn dels processos de creació, aprofitant l’experiència dels creadors/ores que habiten la fàbrica.
 • Objectius​​​​​

  • Objectiu 1. Fer de la relació entre cultura i educació una línia singular de la FiC que es desenvolupi tant en contextos educatius com comunitaris.
  • Objectiu 2. Incorporar la dimensió cultural en l’educació per tal de millorar el bagatge cultural de la ciutadania com a forma de lluitar contra la desigualtat.
  • Objectiu 3. Dotar-se de programes que permetin la relació amb els centres educatius reglats de l’entorn.
  • Objectiu 4. Fer extensiva la relació entre educació i cultura als diferents col·lectius del recinte de la FiC i el seu entorn proper.
  • Objectiu 5. Posicionar-se com a espai de referència en les polítiques municipals en els vincles entre cultura i educació.    

  Accions

  • Acció 1. Programa marc d’educació i cultura de la FiC.
  • Acció 2. Programa “Ara Art”. Programa pilot de tres anys, en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona, per desenvolupar el projecte pedagògic d’una escola de primària i una de secundària.
  • Acció 3. Projecte Bobina. Establir connexions entre les capacitats pedagògiques dels residents de la FiC en relació amb els centres educatius de la ciutat.
  • Acció 4. Programa L’Ordit. Disseny d’activitats a través de processos comunitaris i participats, en relació amb l’entorn més immediat, Districte de Sant Andreu, veïnes/veïns i entitats del Recinte Fabra i Coats, i a escala de ciutat.
  • Acció 5. Incorporació al programa “En Residència”. Espai de presentació dels diferents projectes d’aquest programa de l’ICUB.
  • Acció 6. Cessions per a presentacions, debats, etc., projectes educatius.
 • Objectius

  • Objectiu 1. Dotar-nos d’un òrgan participatiu que permeti que els residents, entitats veïnes, veïns i projectes en col·laboració participin en les decisions i idees del dia a dia de la FiC.
  • Objectiu 2. Assajar noves eines de governança comunitàries.
  • Objectiu 3. Facilitar la incorporació activa de veïnes/veïns i entitats del Recinte Fabra i Coats en la vida cultural de la Fàbrica de Creació en el marc de l’exercici dels seus drets culturals.

  Accions

  • Acció 1. Consolidació del Consell de la Fabra i desenvolupament de dinàmiques de treball que, a més, integrin l’ús d’eines digitals. 
  • Acció 2. Creació de noves comissions de treball temàtiques especialitzades, amb la participació dels residents.
  • Acció 3. Renovació de la comissió executiva del Consell de la FiC.
  • Acció 4. Facilitar la incorporació de propostes en els programes de la FiC (suport, educació i formació) i en la programació general.
  • Acció 5. Incorporació d’eines electròniques per facilitar la participació en diferents processos (Decidim Fabra i Coats: Fàbrica de Creació). 
  • Acció 6. Creació de l’Oficina d’Escolta de L’Ordit, destinada a facilitar la relació i participació de les veïnes i els veïns en les activitats de la FiC.
  • Acció 7. Participació en la Taula de Recinte, formada pels diferents operadors del Recinte Fabra i Coats, per tal de col·laborar i establir sinergies amb altres associacions, centres educatius, operadors...). 

Galeria qui som que fem

84 projectes residents durant el període 2021-2022

+ de 20.000 assistents a esdeveniments culturals a l’any

Acords amb organitzacions, festivals, universitats i centres de formació

Connexions amb el teixit educatiu de la ciutat

Subscriu-te al nostre butlletí

Assabenta’t de les activitats destacades de Fabra i Coats: Fàbrica de Creació de Barcelona. Residències artístiques, festivals, concerts, activitats educatives i moltes altres activitats.

Subscriu-te!