Missió

Som un equipament públic de creació amb caràcter multidisciplinari, que dona suport a les diferents pràctiques artístiques contemporànies, aportant espais, recursos i acompanyament durant totes les fases del procés creatiu. Teixim relacions dins del mateix sector cultural, amb altres àmbits, com l’educació, el territori i la ciutadania.

Galeria que fem

Visió

Volem ser un centre que permeti als creadors i les creadores desenvolupar el seu projecte en les millors condicions i accedir a un acompanyament i recursos adequats, per contribuir a enfortir la seva carrera i impulsar-la. 

Posicionar-nos com a espai facilitador per a la producció artística i de coneixement, reconegut i situat en el mapa d’espais dedicats a la creació, a escala local i internacional.

Acollir diversitat de manifestacions culturals obertes al públic amb les millors condicions tècniques i de suport, amb especial atenció a aquelles propostes innovadores que impliquin més risc i creativitat. 

Potenciar i reconèixer el paper de la ciutadania com a agent cultural i el seu dret a l’autorepresentació i a la participació en la vida cultural de la ciutat.

Impulsar noves eines de governança aplicades a la creació, basades en el treball comunitari, amb la participació de tots els col·lectius involucrats, i que integrin l’ús de noves tecnologies.

Desenvolupar espais de diàleg i difusió que situïn el nostre centre com a plataforma per al debat i la reflexió entorn del fet cultural.

Ser un espai de referència i intermediació que treballa per la vinculació entre creació-educació-cultura, més enllà de l’àmbit escolar.

Potenciar la multidisciplinarietat i el desenvolupament de les pràctiques artístiques en contextos diferents als habituals.

Valors

Adaptabilitat

Capacitat d’adaptació i flexibilitat davant les necessitats dels creadors i les creadores, atès que ens trobem en un context sociocultural en transformació constant.

Proximitat i comunitat

Voluntat de treballar en comunitat a tots els nivells i en connexió amb el territori (districte i ciutat), potenciant una nova centralitat i sempre de manera acollidora.

Innovació, creativitat i risc

Donem suport a la innovació, la creativitat en un sentit ampli i les propostes amb un marge de risc.

Espai obert i en xarxa

Connectivitat amb creadors i creadores, agents culturals, circuits de difusió/distribució i, en definitiva, el teixit cultural, d’àmbit local, estatal i internacional.

Governança compartida

Afavorim les dinàmiques de treball col·lectiu i comunitari amb la creació d’espais de participació i d’escolta.

Servei públic

Com a servei públic, formen part dels nostres valors els principis d’eficàcia i eficiència, pluralitat, transparència, equitat i diversitat, pluralitat i bones pràctiques.

Drets culturals

Els nostres valors s’emmarquen dins dels drets culturals (que podeu consultar aquí).

Subscriu-te al nostre butlletí

Assabenta’t de les activitats destacades de Fabra i Coats: Fàbrica de Creació de Barcelona. Residències artístiques, festivals, concerts, activitats educatives i moltes altres activitats.

Subscriu-te!