Fins l'última gota

Enginyeria sense Fronteres

Des de l’any 2001, a El Saltillo, capital de l’estat mexicà de Coahulia, l’aigua és gestionada per una empresa mixta participada pel govern municipal i Aigües de Barcelona. Quins impactes ha suposat aquest model de gestió per la seva població local? Quines amenaces pel seu equilibri ambiental? Quines complicitats s’han teixit entre els interessos empresarials i polítics? Quines aliances i respostes han articulat les comunitats per defensar els seus drets? A partir d’aquest cas concret, “Aigua tèrbola” explora el paper de les transnacionals com Agbar als països del Sud, com està aprofitant la feblesa normativa del context per maximitzar els seus beneficis en el negoci de l’aigua. Però el documental també ens permetrà conèixer quines lluites planten cara a la seva avarícia i com es connecten amb el moviment per una aigua pública i democràtica a Catalunya. Aquest documental està produït per Enginyeria Sense Fronteres en col·laboració amb Poder i finançat per la Unió Europea a través del programa Frame, Voice, Report.

Enginyeria sense Fronteres

Som un sol món, ja no val distingir entre Nord i Sud, totes les problemàtiques del desenvolupament cal abordar-les àmpliament i de manera interconnectada.

ESF és part de la societat civil catalana i europea, i com a tal respon als reptes que en ella es plantegen. La seva massa social i el seu voluntariat li donen la legitimitat per a actuar com a tal.

La tecnologia ha de ser una eina democràtica, al servei del conjunt de la societat civil i dels processos encaminats a la construcció de drets i la millora de condicions de vida arreu del món. Entenem la tècnica com la nostra competència diferenciada i com la nostra aportació als col·lectius i moviments socials. L’entenem dins de l’entorn cultural, polític, social, econòmic i ambiental que es genera i no com un fenomen aïllat o neutre. Incorporem en els projectes tècniques autòctones i tecnologies apropiades, per a no crear dependències externes, i qüestionem l’ús històric de la tecnologia en les relacions nord-sud, apostant per una tecnologia que potenciï la dignitat de les persones i respecte al medi ambient.

La qüestió de fons és erradicar les causes de la pobresa i la injustícia a tot el món, un sistema de desenvolupament que provoca l’exclusió de milions de persones, que destrueix cultures i que és insostenible social, ambiental i econòmicament. L’enfocament de drets és l’eix central de la nostra acció, sense la qual no té sentit cap acció de millora de les condicions de vida arreu: sense drets, no hi ha desenvolupament.

ESF ha de ser una organització que promogui experiències que serveixin de referència per a tots els actors de la cooperació i el desenvolupament. El valor del coneixement generat està per sobre del volum de les nostres intervencions.

Compartir