Anar al contingut principal
Barcelona cultura

Sostenibilitat

Sostenibilitat

El sector cultural, per la gran quantitat i diversitat de públic al qual arriba, té un important vessant divulgador i exemplificant, i és per això que des del 2014 l’ICUB ha introduït la sostenibilitat ambiental de manera transversal en el conjunt dels seus programes.

De quina manera pot contribuir un festival d’arts vives a la millora del nostre planeta? El Grec Festival de Barcelona es va fer aquesta mateixa pregunta l’any 2016, moment en què va redactar el seu Pla d’ambientalització, i des de llavors treballa per reduir el seu impacte ambiental.

El Grec Festival de Barcelona és, segurament, un dels més emblemàtics de la ciutat i dels més esperats pels barcelonins i barcelonines, i és precisament per aquesta importància i per la quantitat de gent que hi assisteix, que és important que sigui responsable ambientalment.

Emissions de CO2 i contaminació atmosfèrica

En el seu compromís de reducció de les emissions de CO2, el Festival Grec - Teatre Grec està adherit, des del 2020, al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), impulsat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, i cada any adquireix nous compromisos per reduir les seves emissions.

El Festival Grec - Teatre Grec compensarà gran part de les emissions que genera a través del Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, gestionat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), els crèdits del qual provenen de reduccions d’emissions de GEH de projectes realitzats per entitats que realitzen una tasca social a Catalunya.

Es posa a disposició del públic un servei de bus llançadora per facilitar que la gent arribi i marxi del Teatre Grec amb transport públic. És un servei gratuït que connecta el teatre amb la plaça d’Espanya, la plaça de la Universitat, i la plaça de Catalunya que, a més, en l’última edició, disposa de vehicles amb distintiu zero emissions de la DGT.

També es disposa de deu ancoratges de bicicletes en via pública, davant la porta d’accés al teatre.

Enguany, durant tot el Festival Grec també es posa a disposició del públic també, un aparcament gratuït i vigilat de bicicletes i patinets, al carrer Lleida amb la plaça de Margarida Xirgu.

Aigua

En un esforç per reduir el consum d’aigua, es van modernitzant les instal·lacions de vàters, aixetes i dutxes, instal·lant dobles descàrregues als lavabos i regulant el cabal de les dutxes dels camerinos, i posant aixetes temporitzades de baix consum als lavabos públics.

Residus

El personal tècnic i de producció utilitza les seves pròpies ampolles reutilitzables i l’organització del festival posa a la seva disposició fonts d’aigua perquè tothom les pugui reomplir. Als artistes també se’ls dona una ampolla reutilitzable en lloc d’ampolles d’aigua de plàstic.

El programa de mà de cada espectacle s’ha substituït per un codi QR que el públic pot consultar quan arriba al teatre, de manera que s’han estalviat més de 98.000 exemplars impresos.

El restaurant funciona amb vaixella reutilitzable i aigua no envasada, i les guinguetes dels jardins serveixen amb got reutilitzable i disposen de fonts d’aigua potable gratuïta per a tothom.

A més, s’inclouen criteris de reciclatge i de gestió correcta de residus del material fungible als contractes amb proveïdors externs, i l’empresa de sonorització fa servir bateries recarregables.

Altres

S’inclouen criteris de sostenibilitat en productes tèxtils, amb relació a la certificació ambiental de la fusta provinent d’explotacions forestals sostenibles, amb relació a la qualitat ambiental de la flota de vehicles, i amb relació a la qualitat ambiental dels productes alimentaris en els contractes dels diversos proveïdors de muntatge i desmuntatge, maquinària i assistència tècnica, acomodació, sonorització, il·luminació, i restauració.

Compra d'entrades