Anar al contingut principal
Barcelona cultura

Sostenibilitat

De quina manera pot contribuir un festival d’arts vives a la millora del nostre planeta? El Grec Festival de Barcelona es va fer aquesta mateixa pregunta l’any 2020 i, des d’aleshores, està adherit al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) impulsat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant l’aplicació d’aquest programa, el festival es compromet a fer un inventari de les seves emissions, a proposar i aplicar mesures per reduir-les, i a fer-ne un seguiment anual per valorar-ne els resultats.

Els beneficis que n’obtindrà són:
· Reducció de la factura energètica, de la dependència de recursos fòssils i de la vulnerabilitat associada als seus increments de preu.
· Posicionament estratègic avançat en termes ambientals i de canvi climàtic.
· Valor afegit en els serveis, els productes o els projectes del festival i en la relació del Grec amb les persones que en són membres o hi treballen.
· Millora de la gestió ambiental gràcies a la implicació de persones i empreses proveïdores i col·laboradores

Saps què és la compensació d’emissions de carboni?

La compensació és l’acció de neutralitzar la quantitat d’emissions de CO2 (petjada de carboni) que emet una persona, empresa o organització quan duu a terme una activitat, invertint econòmicament en un projecte per a la millora del medi ambient i de l’entorn social on té lloc aquesta activitat.

El Grec Festival de Barcelona 2022 compensarà les emissions de carboni de tots els espectacles celebrats al Teatre Grec a través del segell Clean CO2, que permet una gestió i una reducció efectiva de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

La mitigació del canvi climàtic

La mitigació és qualsevol intervenció dels éssers humans que té l’objectiu de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle o de millorar la capacitat d’embornal dels sistemes, és a dir, la seva eficiència a l’hora d’absorbir diòxid de carboni.

La Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic estableix que el Govern de Catalunya ha de presentar al Parlament els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i dels contaminants de l’aire per als períodes de compliment que estableixin la Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut, per tal que el Parlament els aprovi.

Així mateix, el Govern ha d’aprovar el Marc estratègic de referència de mitigació a proposta de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic i amb la participació dels ens locals i dels altres actors implicats, i també ha d’elaborar els pressupostos de carboni com a mecanisme de planificació i seguiment per a la integració dels objectius d’aquesta llei en les polítiques sectorials.

Comparteix aquest contingut

Compra d'entrades