Barcelona cultura

Projecte artístic

Teixir és entrellaçar molts fils. Volem teixir una peça de roba a la mida de la ciutat. Hem de fer un festival que li escaigui i que doni un nou aire a Barcelona. I per fer-ho apostem per crear un model que atregui no només pel seu —necessari— cartell de figures convidades sinó també pel valor artístic, pel conjunt d'aliances nacionals i internacionals, pel nombre d'agents i sectors implicats, per la participació i la implicació de la ciutadania i pel seu rigor i coherència. Volem teixir una espessa xarxa de coproduccions i d'intercanvis. Ens agradaria que grans talents creadors d’aquí i de fora creïn i s'inspirin en la ciutat i amb els seus artistes, els seus habitants i la seva memòria. Per a nosaltres serà prioritari teixir relacions amb qualsevol artista, festival o esdeveniment artístic que estigui donant una possible resposta d'interès a tots els temes rellevants que ens inquieten.

Barcelona és creativitat i volem que aquest sigui el nostre segell d'identitat enfront d'altres festivals internacionals.

Els principis bàsics d'aquest projecte es resumeixen en quatre línies estratègiques que guiaran les decisions que calgui prendre:

 1. Presentar propostes artístiques excepcionals.
 2. Descobrir, difondre i potenciar el talent i els teixits artístics locals.
 3. Provocar, estimular i acompanyar iniciatives.
 4. Ampliar la base social de públics i l'interès per les arts.

1. Presentar propostes artístiques excepcionals

 • Referents i models que serveixin d'estímul al públic i als artistes.
 • Creació i autoria contemporànies.
 • Equilibri entre llenguatges, gramàtiques i disciplines de les arts escèniques diferents.
 • Transcendència més enllà del festival.

 

El treball en xarxa i les complicitats que siguem capaços de generar a escala nacional i internacional seran la nostra fortalesa.

2. Descobrir, difondre i potenciar el talent i els teixits artístics locals

 • Ajuntar creadors de disciplines diferents, provocar-ne la intersecció i la creativitat.
 • Oferir les condicions de treball adients.
 • Fer coproduccions d’artistes locals amb els equipaments escènics públics i privats.
 • Donar suport al desenvolupament del talent de les dones creadores.
 • Fer accions de promoció internacional.

 

Ens sembla que una de les feines que podem fer des de les institucions és ajudar i potenciar el teixit creatiu.

3. Provocar, estimular i acompanyar iniciatives

 • Ampliar les mirades sobre la programació amb comissariats.
 • Treballar amb agents articuladors.
 • Aprofitar tot el capital emprenedor.
 • Donar suport a projectes de ciutat.

 

Les ciutats són entitats vives i, per tant, el nostre projecte ha de ser flexible i adaptable sobre la base de l'evolució i les propostes o les demandes dels agents del sector de les arts escèniques.

4. Ampliar la base social de públics i l'interès per les arts

 • Cercar noves formes de participació per atiar la curiositat dels espectadors.
 • Ampliar l'espai per als projectes comunitaris.
 • Fer participació infants i joves en els processos de creació.
 • Considerar fer tot un festival a la xarxa.

 

Ens importa molt ajudar a ampliar la base social de la cultura: creiem en els seus valors i farem que el Grec sigui socialment compromès. Treballarem per a públics diversos i trobarem la xifra d'espectadors que s'adeqüi a cada projecte.

Fer una graella de programació és fàcil; el que costa és anar triant i posant cadascuna de les peces amb compte, a fi que totes adquireixin un sentit, facin un conjunt atractiu per al públic i deixin entreveure uns valors i unes complicitats teixides amb rigor, criteri de selecció, professionalitat, diàleg i una dosi d'intuïció. Treballarem amb aquest horitzó.

 

Comparteix aquest contingut

Compra d'entrades