Anar al contingut principal
Barcelona cultura

Projecte artístic

Continguts i temes de la programació
 

Un festival és com un cim. Forma part d’un paisatge, d’un sistema, d’un teixit. És un moment excepcional que està connectat amb la vida artística de la ciutat, que enllaça amb allò que hi passa la resta de l’any, que serveix de finestra per mostrar tot el que s’hi ha anat coent i que dialoga amb el seu talent, amb la seva ciutadania i amb les seves preguntes. Ens agrada imaginar el nostre Grec, més que com una festa, com una celebració, un moment esperat, un esdeveniment, un instrument de reflexió, de canvi i de transformació, un calaix de sorpreses i, sobretot, una experiència que s’ha de viure. Un Grec popular, apreciat, reconegut, estimat, estimulant.

Teixir és entrellaçar molts fils. Volem teixir una peça de roba a la mida de la ciutat. Hem de fer un festival que li escaigui i que doni un nou aire a Barcelona. I per fer-ho apostem per crear un model que atregui no només pel seu —necessari— cartell de figures convidades sinó també pel valor artístic, pel conjunt d'aliances nacionals i internacionals, pel nombre d'agents i sectors implicats, per la participació i la implicació de la ciutadania i pel seu rigor i coherència. Volem teixir una espessa xarxa de coproduccions i d'intercanvis. Ens agradaria que grans talents creadors d’aquí i de fora creïn i s'inspirin en la ciutat i amb els seus artistes, els seus habitants i la seva memòria. Per a nosaltres serà prioritari teixir relacions amb qualsevol artista, festival o esdeveniment artístic que estigui donant una possible resposta d'interès a tots els temes rellevants que ens inquieten.

Barcelona és creativitat i volem que aquest sigui el nostre segell d'identitat enfront d'altres festivals internacionals.

Els principis bàsics d'aquest projecte es resumeixen en quatre línies estratègiques que guiaran les decisions que calgui prendre:

 1. Presentar propostes artístiques excepcionals.
 2. Descobrir, difondre i potenciar el talent i els teixits artístics locals.
 3. Provocar, estimular i acompanyar iniciatives.
 4. Ampliar la base social de públics i l'interès per les arts.

 


1. Presentar propostes artístiques excepcionals

 • Referents i models que serveixin d'estímul al públic i als artistes.
 • Creació i autoria contemporànies.
 • Equilibri entre llenguatges, gramàtiques i disciplines de les arts escèniques diferents.
 • Transcendència més enllà del festival.

El treball en xarxa i les complicitats que siguem capaços de generar a escala nacional i internacional seran la nostra fortalesa.

2. Descobrir, difondre i potenciar el talent i els teixits artístics locals

 • Ajuntar creadors de disciplines diferents, provocar-ne la intersecció i la creativitat.
 • Oferir les condicions de treball adients.
 • Fer coproduccions d’artistes locals amb els equipaments escènics públics i privats.
 • Donar suport al desenvolupament del talent de les dones creadores.
 • Fer accions de promoció internacional.

Ens sembla que una de les feines que podem fer des de les institucions és ajudar i potenciar el teixit creatiu.

3. Provocar, estimular i acompanyar iniciatives

 • Ampliar les mirades sobre la programació amb comissariats.
 • Treballar amb agents articuladors.
 • Aprofitar tot el capital emprenedor.
 • Donar suport a projectes de ciutat.

Les ciutats són entitats vives i, per tant, el nostre projecte ha de ser flexible i adaptable sobre la base de l'evolució i les propostes o les demandes dels agents del sector de les arts escèniques.

4. Ampliar la base social de públics i l'interès per les arts

 • Cercar noves formes de participació per atiar la curiositat dels espectadors.
 • Ampliar l'espai per als projectes comunitaris.
 • Fer participació infants i joves en els processos de creació.
 • Considerar fer tot un festival a la xarxa.

Ens importa molt ajudar a ampliar la base social de la cultura: creiem en els seus valors i farem que el Grec sigui socialment compromès. Treballarem per a públics diversos i treballarem per trobar els espectadors que s’adeqüin a cada projecte.

Fer una graella de programació és fàcil; el que costa és anar triant i posant cadascuna de les peces amb compte, a fi que totes adquireixin un sentit, facin un conjunt atractiu per al públic i deixin entreveure uns valors i unes complicitats teixides amb rigor, criteri de selecció, professionalitat, diàleg i una dosi d'intuïció. Treballarem amb aquest horitzó.

Compra d'entrades