Llibrets de Sala

Aquesta col·lecció la formen els quaderns editats per a les principals exposicions del MUHBA. A tall de resums de cada exposició, s’hi recull la tesi de cadascuna d’elles, amb textos estructurats segons els mateixos àmbits de l’exposició i amb una mostra destacada de les peces exposades més representatives. Els Llibrets de Sala són les exposicions del MUHBA en format imprès i de butxaca.