Les Gitanes del Portal. Cartografiant els espais de memòria de la comunitat gitana del Raval.

Les Gitanes del Portal és un dels noms amb què es coneix la comunitat gitana dels actuals barris del Raval i Sant Antoni, pel fet que històricament es concentraven al voltant del Portal de Sant Antoni de l’antiga muralla medieval. Amb la voluntat de donar més visibilitat a la memòria d’aquesta comunitat, Creuem el Paral·lel proposa un seguit de trobades intergeneracionals en les quals intercanviar impressions i records sobre els espais de trobada dels gitanos al barri, tant els existents com aquells que han desaparegut.

La proposta sorgeix de la voluntat de trobar ponts entre l’arxiu Relats de l’Arnau i l’arxiu de l’Associació Carabutsí, co-dissenyat un seguit de sessions centrades a recuperar la memòria dels espais de trobada de la comunitat gitana dels barris dels barris del Raval, Poblesec i Sant Antoni. Les trobades aplegaran a persones de diverses generacions que intercanviaran opinions, records i impressions sobre quins eren i són els llocs de trobada i sociabilitat de la comunitat gitana.

Es tracta d’un total de 5 sessions, tots els dijous des del 31 d’octubre fins al 28 de novembre. En cada sessió es plantegen temes de debat, i es convida tant a persones joves com grans perquè puguin expressar la seva perspectiva. Les temàtiques giren al voltant dels espais d’oci, culte, celebració, comerços, espais de trobada a l’espai públic, festivitats, etc. A més, algunes sessions es dedicaran exclusivament al paper de les dones.