Teatre Força: un altre projecte s’afegeix a la programació Arnau!

Dins de la Temporada 2022-23  del Teatre Arnau i amb Caixa d’Eines – Programes de Cultura i Educació del Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona, el Forn de Teatre Pa’tothom coordina i desenvolupa aquest projecte creatiu i educatiu d’arts escèniques i reforç en la dimensió de comunicació i ús del català que sorgeix de la necessitat del centre de treballar amb competències bàsiques a partir del teatre amb els cursos de 5è de primària dins d’una col·laboració sostinguda amb el Teatre Arnau durant tot l’any escolar. Per una altra banda, el projecte té com a objectiu a llarg termini poder facilitar i construir models educatius des del teatre transferibles i construir una mirada global del teatre com eina educativa.

Es tracta d’un treball artístic continuat per una formació integral dels joves de cinquè, on l’eix principal serà el joc, i com a finalitat específica el joc dramàtic amb totes les seves característiques pedagògiques. Es contempla ser un espai complementari al treball de l’aula, una feina transversal on convergeixin coneixements, somnis i experiències. El treball amb arts escèniques permet aconseguir un aprenentatge constant sobre la importància i la força del grup, i on la creació plegats, produeixi una cohesió que permeti comprendre el guany que representa per a tots i per a cadascú el fet d’assolir reptes col·lectius.