Teatre Força II Torna per segona vegada a la programació de l’Arnau!

En aquesta a 5a. Temporada torna Força Teatre l’Escola Collaso i Gil. Aquest projecte creatiu i educatiu d’arts escèniques amb alumnes de 5è de primària, durant tot l’any escolar, busca fer un reforç en la dimensió de comunicació i ús del català que sorgeix de la necessitat del centre de treballar amb competències bàsiques a partir del teatre. Per altra banda, el projecte té com a objectiu a llarg termini poder facilitar i construir models educatius des del teatre transferibles i construir una mirada global del teatre com eina educativa.

Es tracta d’un treball artístic continuat per una formació integral dels joves de cinquè, on l’eix principal serà el joc, i com a finalitat específica el joc dramàtic amb totes les seves característiques pedagògiques. Es contempla ser un espai complementari al treball de l’aula, una feina transversal on convergeixin coneixements, somnis i experiències. El treball amb arts escèniques permet aconseguir un aprenentatge constant sobre la importància i la força del grup, i on la creació plegats, produeixi una cohesió que permeti comprendre el guany que representa per a tots i per a cadascú el fet d’assolir reptes col·lectius.

Aquest projecte, coordinat i dinamitzat per Forn de Teatre Pa’tothom és possible dins d’una col·laboració sostinguda del Teatre Arnau Itinerant amb Caixa d’Eines – Programes de Cultura i Educació del Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona.