Ràdio Fila

Institut Vapor del Fil

El programa que emetem és una amalgama de continguts que preparem la colla dels alumnes de 2n d’ESO que fem el taller de ràdio a l’institut. Primer ens familiaritzem amb la ràdio com a mitjà, els espais sonors, l’ús de la llengua i després en concret amb la Ràdio Fabra de la Fabra i Coats. Tot seguit pensem i cerquem continguts que tinguin interès per a nosaltres i per a la resta d’oients, ja siguin fets que reflecteixin el dia a dia de l’institut com continguts que ens semblin adients: ho assagem, ho enregistrem a la ràdio i ho muntem.

Institut Vapor del Fil

L’institut Vapor del Fil és un centre de nova creació que va obrir les portes el curs 2020. És públic, català, laic, democràtic i inclusiu, amb un projecte obert a les famílies i a la comunitat, que cerca un aprenentatge profund, significatiu i creatiu, que permeti al nostre alumnat convertir-se en persones autònomes, crítiques i competents per desenvolupar el seu propi projecte de vida.

Compartir