Remors del Rusc

L'Òrdit Ràdio

Remors del rusc és el resultat d'un procés de recerca sonora col·lectiva de tres comunitats educatives del districte de Sant Andreu realitzat durant la Jornada Rusc del 27 d'abril de 2023. Un espai d'experimentació sonora col·lectiva sostingut per L'Ordit - programa de cultura, educació i territori de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats i Radio Fabra, en col·laboració L'escola La Maquinista, l'escola Molí de Finestrelles i institut Vapor del Fil, amb el suport de Radio Fabra i de L'Ordit - programa de cultura, educació i territori de Fabra i Coats Fàbrica de Creació.

 

L'Òrdit Ràdio

L’Ordit és el programa de cultura i territori de Fabra i Coats. Funciona com un espai de treball des d'on teixir col·laboracions amb el territori més proper i amb la ciutat per a la creació de xarxes i ecosistemes comunitaris d’acció i creació cultural.

Compartir