You are here

A continuació, trobaràs algunes publicacions i materials que poden ser útils o interessants en la teva nova vida a Barcelona.

Observatori Barcelona- Informe 2018

Categoria: Dades de ciutat, Economia
Descripció:

Informe que recopila diferents rànquings i comparatives d’indicadors de Barcelona respecte a altres ciutats del món en els àmbits següents: activitat econòmica, qualitat de vida, sostenibilitat i cohesió social, mercat laboral i formació, societat del coneixement, turisme, preus i costos.

Mida: 6.728 KB
Edició: Ajuntament de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona
Llengües: Anglès / Català / Castellà