Educació

El sistema educatiu

A Catalunya i Espanya, l’educació obligatòria va dels 6 als 16 anys. L’any de naixement de la nena o el nen és el que indica el curs que ha de fer.

El sistema educatiu a Catalunya es divideix en etapes i cicles:

 • Educació infantil
  • De primer cicle (de 0 a 3 anys)
  • De segon cicle (de 3 a 6 anys)
 • Educació primària (de 6 a 12 anys, obligatòria): amb sis cursos acadèmics dividits en tres cicles de dos cursos:
  • Cicle inicial
  • Cicle mitjà
  • Cicle superior
 • Educació secundària obligatòria (ESO) (de 12 a 16 anys): amb quatre cursos acadèmics.
 • Estudis postobligatoris:
  • Batxillerat
  • Cicles formatius de grau mitjà i superior (formació professional i vocacional)
  • Estudis universitaris
Image
etapes del sistema educatiu

Tot seguit, t’indiquem més informació sobre l'educació: